Sign In

Kohti menestyksekästä liiketoimintaa teollisen internetin avulla

 


Teollinen internet muuttaa merkittävästi liiketoiminnan dynamiikkaa: se muokkaa koko liiketoimintaekosysteemiä vaatien uudenlaista verkottumista ja yhteistyötä, luo uudenlaista kilpailua sekä avaa uusia mahdollisuuksia arvon luontiin. Teollinen internet ei ole pelkästään olemassa olevien toimintojen tehostamisesta, se luo uusia merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille toimialasta riippumatta. Teknologiat kuten lohkoketjut, erilaiset sensorit sekä tietojen jakaminen sekä analytiikka tuovat liiketoimintapartnerit yhä lähemmäksi toisiaan arvoverkostoissa ja muuttavat liiketoiminnan arvoluonnin periaatteita sekä toimintatapoja.
VTT tarjoaa yrityksille useita palveluita liiketoiminnan kehittämiseksi teollisen internetin avulla. Palvelumme keskittyvät seuraaviin painopisteisiin:

  • ymmärtämään muuttuvaa liiketoimintaympäristöä ja komplekseja systeemejä
  • ymmärtämään miten teollinen internet vaikuttaa ekosysteemiin sekä verkottumiseen
  • löytämään ja kehittämään uusia liiketoimintamalleja
  • validoimaan uusia liiketoimintamalleja nopeiden kokeiluiden kautta
  • arvioimaan konkreettisesti uusien liiketoimintamallien mahdollisuuksia simuloinnin kautta


VTT on Industrial Internet Consortium (IIC) -yhteenliittymän jäsen ja toimii keskeisessä roolissa suomalaisessa teollisen internetin foorumissa (Finnish Industrial Internet Forum, FIIF).


Valitse partneriksesi VTT!