Sign In

Teollisuuden puhtaat ja tehokkaat prosessit

​Kilpailukykyä prosessitehokkuudesta

Yksityiskohdat ratkaisevat. Kun tunnet prosessisi läpikotaisin, pystyt muokkaamaan sen optimaaliseksi.

Tulevaisuuden yritykset kilpailevat tarkoituksenmukaisilla, tehokkailla ja puhtailla prosesseilla. VTT:n prosessi- ja optimointiosaaminen sekä alan uusinta tekniikkaa edustavat työkalut ovat hyvä lähtökohta prosessin optimoinnille.

Prosessidiagnostiikka ja alan huippua edustavat ratkaisut säästävät energiaa, materiaalia ja rahaa

VTT:n prosessikemian ja –fysiikan sekä ilmiömaailman ymmärryksen ansiosta mittausdataa voidaan tulkita syvällisemmin ja saada näin uusia näkökulmia optimointiin. VTT on partnerisi mittauksista ratkaisun suunnittelun kautta käytännön pilotointiin. 

Tulevaisuuden prosessit täsmällisesti mitoitettuja ja tehokkaita

Energian ja raaka-aineiden hinnat jatkavat nousuaan. Valmistava teollisuus joutuu hakemaan korvaavia raaka-aineita ja materiaaleja ja nostamaan prosessien tehokkuutta. Tämän päivän energia- ja materiaali-intensiivisten prosessien pitää muuntua maksimaalisen materiaali- ja energiatehokkaiksi.

Tilanneanalyysista ratkaisujen mallinukseen ja pilotointiin

VTT:n prosessianalyysi ja -mallinnus antavat hyvän tilannekuvan ja pohjan prosessin tehostamistoimille. Pilotointi ja kustannustehokkuuslaskenta todentavat hyödyn ja alentavat prosessimuutoksiin ja uusiin säätöihin liittyviä teknisiä riskejä. 

VTT on luotettava partnerisi kovenevassa kilpailussa

VTT on toiminut teollisuuden prosessien diagnostiikan ja tehokkuusparannusten parissa jo pitkään, ja meillä on näyttöjä hyödyistä. Asiantuntijamme, osaamisemme ja mittaus- ja mallinustyökalumme ovat käytössäsi.

Toimitaan yhdessä ja tehdään prosessistasi se paras!