Sign In

Erotustekniikoita veden puhdistamiseen ja konsentrointiin

Avain kustannustehokkaaseen hyötykäyttöön

​​VTT tarjoaa veden puhdistamiseen ja konsentrointiin tekniikoita, kokonaisia konsepteja, testiympäristöjä ja asiantuntemustaan. Kehitämme jakeiden erotteluun ratkaisuja, joiden avulla eri jakeet voidaan käyttää tehokkaasti muualla tai käsitellä asianmukaisesti vaatimusten mukaisesti. Kehitämme teknologioita muun muassa membraanierotukseen, sähkökemiallisesti avustettuun ravinteiden talteenottoon ja lietteen märkähiiltoon.

Erotustekniikat ovat avain kustannustehokkaaseen hyötykäyttöön. Tähtäimessämme on kustannussäästöjen lisäksi jakeiden arvokäyttö.

Ota yhteyttä – haetaan tehokkaalla ja tarkoituksemukaisella erotuksella jakeelle paras käyttö!

VTT on kehittänyt yhteistyössä maailmanlaajuisen mineraali- ja metalliprosessitoimittaja Outotecin kanssa ultraääniavusteisen keraamisten suodinelementtien puhtaanapitomenetelmän.

VTT:n ainutlaatuisten tutkimuslaitteiden ja asiantuntemuksen ansiosta Outotec pystyi kehittämään keraamisille suodinelementeille ultraääniavusteisen pesumenetelmän erittäin hankaliin olosuhteisiin, joissa tarvitaan poikkeuksellista pesutehokkuutta ja materiaalikestävyyttä.

Puhdasta vettä ja materiaalien talteenottoa energiatehokkaasti

Suodatus ja erityisesti kalvosuodatus nähdään nykyisin tärkeimpänä ratkaisuna vedenpuhdistukseen ja -kierrätykseen liittyvissä ongelmissa. VTT:n vaativaan teollisuuskäyttöön kehitetyissä suodatuskonsepteissa on otettu huomioon esi- ja jälkikäsittely sekä raaka-aineiden hyödyntäminen. Likaantumisen hallintaan kehitettyjen teknologioiden avulla on parannettu laitteiden suorituskykyä, jolloin prosessien vesijalanjälki pienenee.

VTT keskittyy myös perinteistä kalvosuodatusta pidemmälle meneviin, vielä kehitysvaiheessa oleviin suodatus- ja vedenpoistotekniikoihin, kuten forward osmosis (FO) -tekniikkaan, vaahtoavusteiseen lietteen vedenerotteluun sekä biomimeettisiin ratkaisuihin. Tekniikoilla pyritään pienentämään energiankulutusta, vähentämään likaantumista ja tehostamaan epäpuhtauksien erottelua.

Laboratoriosta pilot-mittakaavaan

Kokeellista tutkimusta varten VTT:llä on monipuoliset laboratorio- ja pilot-mittakaavan tutkimuslaitteet. Hyödynnämme myös erilaisia simulointiohjelmistoja ja mittausvälineitä uusien konseptien kehittämisessä.
Meillä on laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto erotustekniikka-aihepiririssä. Tärkeimmät tutkimuskumppanimme ovat Jyväskylän Yliopisto, Lappeenrannan Tekninen Yliiopisto, Hong Kongin yliopisto, Nanyangin Tekninen Yliopisto Singaporsta ja Covnetryn yliopisto.

Tärkemmät asiakssektorit ovat kaivosteollisuus, sellu- ja paperiteollisuus ja kemianteollisuus. Kehityksen kohteena on erityisesti vesien kierrätys ja uusiokäyttö kaivosteollisuudessa.

Hyödynnämme VTT:n moniteknologista näkökulmaa ja tietotaitoa suodatuksessa, materiaalitekniikassa sekä reaaliaikaisessa mittauksessa ja simuloinnissa, kun kehitämme uusia konsepteja vesien puhdistukseen. Näiden tekniikoiden avulla voimme myös tuottaa raaka-aineita prosessi- ja jätevesistä sekä konsentraateista.