Sign In

Materiaalien karakterisointi

Huippuluokan tilat, laitekanta ja osaava henkilökunta

​Teollisuuden sivuvirtojen karakterisointi on lähtökohta kaikelle jatkohyödyntämiselle. VTT tarjoaa osaamista, laitteita sekä menetelmiä käyttöönne. Tiukentuneet kemikaali- ja jätesäädökset ohjaavat yrityksiä ja kuntia toimimaan ennakoivasti ja vastuullisesti. Kaikki alkaa sivuvirtojen ymmärtämisestä.

Valmistaudu tulevaisuuden haasteisiin - ota yhteyttä VTT:hen!

VTT on palvellut jo vuosikymmeniä kotimaisia ja kansainvälisiä kemian-, metsä- ja konepajateollisuuden toimijoita materiaalien ja välituotteiden karakterisoinnissa.

Ainesosien analyysit sekä laitteet

VTT:llä on vuosien kokemus teollisuuden sivuvirroista ja niiden pääkomponeneista kuten poly-, oligo- ja monosakkariideistä, ligniinistä, uuteaineista, orgaanisista hapoista sekä epäorgaanisista yhdisteistä. VTT:llä on aihepiiriin liittyvä osaaminen sekä kaikki tarpeelliset analytiikkalaitteistot (mm. GC-MS, NMR, SSNMR, FTIR, NIR. Py-GC-MS, HP-SEC, DSC, CE, UV-VIS). 

VTT on tehnyt yhteistyötä sekä kotimaisten että ulkomaisten yliopistojen kanssa mukaan lukien myös useat eurooppalaiset tutkimuslaitokset. Yhteistyö kattaa useat eri asiakassektorit kuten energia- ja kemianteollisuus sekä polymeeri-, komposiitti- ja pakkausvalmistajat.

Maailmanluokan analyysipalvelua

VTT:llä on huippuluokan tilat, laitekanta ja osaava henkilökunta. Menetelmien kehitystä on tehty yhteistyössä kotimaisen teollisuuden kanssa Tekesin SHOK-ohjelmissa ja EU-projekteissa. Osaamista ja laitteistoja ovat hyödyntäneet useat kansainväliset ja kotimaiset teolliset toimijat eri teollisuuden aloilta.