Sign In

Teollinen symbioosi

Jätteistä uutta arvoa VTT:n tekniikoiden ja yritysverkostomme avulla

​Teollinen symbioosi pyrkii sovittamaan yhden yrityksen jäte- ja sivuvirrat toisen yrityksen raaka-aine- ja käyttötarpeisiin siten, että sivuvirtojen ympärille muodostuu uusia arvoverkostoja.

Yrityksillä on kasvavia paineita parantaa resurssitehokkuuttaan ja pienentää jätteistä aiheutuvia kuluja, minkä vuoksi ne ovat alkaneet tarkastella jätteitä ja sivuvirtoja aivan uudella tavalla – yhden yrityksen jäte voi olla toisen yrityksen raaka-aine.

Liity meihin! Yhdessä voimme luoda jätteistä uutta arvoa VTT:n tekniikoiden ja yritysverkostomme avulla!

Vuoden 2014 aikana olemme Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kanssa käynnistäneet suunnittelutyöt, joiden tuloksena Pohjoismaiden suurin kaatopaikka muutetaan teolliseksi symbioosiksi. Tällainen suunniteltu teollinen symbioosi on uutta Suomessa, mutta jo nyt yli kymmenen teollista toimijaa on ilmaissut kiinnostuksensa siirtyä alueelle lähitulevaisuudessa. 

Vuoden 1998 ja 2000 välillä VTT ja Foster Wheeler Energy suunnittelivat täysin uuden käytettyjen mehu- ja maitotölkkien kierrätysjärjestelmän. Tämä symbioosi palvelee useita teollisuudenaloja: jätteen kuituosa soveltuu uuden kartongin valmistukseen, alumiinia sisältävä muoviosa voidaan muuttaa kaasuttamalla kierrätyspolttoaineeksi (korvaa 50 MW verran öljyä), ja metallista alumiinia (2100 t/vuosi) voidaan käyttää erilaisten hyödykkeiden valmistukseen.

VTT:n teollisten symbioosien asiantuntemus

Teollisen symbioosin osaamisemme kattaa perusprosessiteollisuuden käyttämien tekniikoiden integroinnin. Näihin kuuluvat pyrolyysi, hydro- ja pyrometallurgia, entsymaattinen hydrolyysi, älykäs lämmönhallinta, märkähiiltäminen, materiaalin karakterisointi, mekaaninen esikäsittely ja erilaiset erotustekniikat.

Teknologisten ratkaisujen ohella keskeisiin konsepteihin kuuluvat liiketoimintamallien ymmärtäminen, ympäristövaikutukset (LCA), sosio-ekonomiset mittarit ja organisaatioiden johtamiseen liittyvät kysymykset.
Teollisen symbioosin käsitteet perustuvat myös VTT:n älykkäitä kaupunkeja ja ekokaupunkeja koskevaan asiantuntemukseen, erityisesti koska teollisia symbiooseja rakenntetaan yhä enemmän kaupunkiympäristöön. 

Merkittävin tutkimus koskee elektroniikkajätteen (WEEE), tekstiilien, epäorgaanisen prosessijätteen, fosforin ja muovien monitavoitekierrätystä.