Sign In

Energiatehokkaat prosessit

Prosessi- ja ilmiömaailman ymmärrys käyttöösi

​Energiakustannusten hallinta vaatii energiataseen tuntemusta ja prosessien syy-seuraussuhteiden ymmärrystä. Tuomme prosessi- ja ilmiömaailman ymmärryksemme käyttöösi.

Jatkuva kehitys on tärkeää erityisesti energiaintensiivisissä prosesseissa, joissa pienikin säästö näkyy tuotteen katetteessa.

Soveltava lähestymistapa

VTT:n monialainen osaaminen yhdistää parhaita käytäntöjä eri sovellusaluelta energiataseen hallintaan. Ratkaisuna voi olla esimerkiksi monitoroinnin ja hallintalaitteiden lisääminen, uudenlainen prosessi tai laite tai raaka-aineen tehokkaampi laadunhallinta.

Paneudumme prosessiin huolella ja haemme juuri siihen soveltuvaa ratkaisua, myös tavanomaisten toimenpiteiden ulkopuolelta. Tavoitteemme on rakentaa energiatehokas, toimiva prosessi, josta valmistuu laadukas tuote.