Sign In

Korkean sakeuden prosessointi

Säästä energiaa ja aktiivikemikaaleja!

​VTT:n korkean sakeuden prosessointikonseptit ja kehitysvalmiudet pohjautuvat elintarvike-, rehu- ja kuituprosesseista hankkimaamme prosessi- ja materiaaliasiantuntemukseen.

Korkeassa sakeudessa toimiminen säästää energiaa, kun siirtotilavuuksia voidaan pienentää ja materiaalin kuivatus vaatii vähemmän aikaa, lämpöä ja kapasiteettia. Aktiivikemikaalien kulutus on usein myös alhaisempi.

Ota yhteyttä – haetaan prosessiisi tehokkuutta korkeasakeusprosessoinnilla!

Asiantuntemusta raaka-aineista korkean arvon tuotteisiin

VTT työskentelee lukuisten biopohjaisten raaka-aineiden parissa prosessoiden niistä välituotteita erilaisten lopputuotteiden kuten elintarvike- ja materiaalisovelluste valmistamisessa käytettäväksi.

Puun ja yksivuotisten kasvien lisäksi useat teollisuuden sivuvirrat, kuten marjakakut, panimomäski, luut ja höyhenet, voidaan prosessoida teolliseen uusiokäyttöön paremmin soveltuviksi.

Yksi nykyisistä tutkimusalueista on elintarviketeollisuuden sivuvirtojen jalostus niiden ravitsemuksellisten ja teknologisten ominaisuuksien kehittämiseksi, mistä esimerkkinä on höyhenten muuntaminen eläinrehuksi.
Toinen tärkeä tutkimusalue on biomassan entsymaattisten käsittelyiden prosessointisakeuden kasvattaminen. Kolmas merkittävä aihekokonaisuutemme on lignoselluloosapohjaisten materiaalien funktionalisointi.

Joustava tutkimusympäristö monipuoliseen biomassan prosessointiin korkeassa sakeudessa

VTT:llä on erilaisia jauhimia, korkeasakeusreaktoreita ja ekstruuderi biopohjaisten raaka-aineiden prosessointiin. Eräät niistä soveltuvat käytettäväksi voimakkaiden kemikaalien kanssa, jotkut ovat erityisen sopivia elintarvikekäyttöön, ja joillain saavutetaan jopa aseptiset olot riippuen tavoitellun lopputuotteen vaatimuksista.

Elintarvike- ja muut bioekonomiasektorit hyötyvät monipuolisesta tutkimuslaitteistostamme, kattavista analyyttisistä palveluistamme sekä laaja-alaisesta osaamisestamme kehittäessään tehokkaampia prosessikonsepteja kemialliseen ja mekaaniseen biomassan avaamiseen, muokkaukseen ja funktionalisoimiseen, sekä entsymaattiseen hydrolyysiin ja mikrobifermentaatioon.

Korkean sakeuden prosessointi soveltuu myös materiaalin ominaisuuksien muokkaamiseen lopputuotteen vaatimuksia vastaaviksi, sekä uuton ja hydrolyysin tehostamiseen. Korkeassa sakeudessa toimimisesta on etua myös teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä.