Sign In

Mikrobien hallinta

Tehosta prosessejasi mikrobihallinnan avulla!

VTT:n monipuolisen osaamisen avulla voit mitata ja hallita mikrobeja prosesseissa sekä ymmärtää niiden vuorovaikutuksia erilaisissa materiaaleissa ja teollisissa systeemeissä.

Mikrobit muodostavat monimuotoisia yhteisöjä erilaisille pinnoille. Ne muodostavat ympärilleen usein limaisen suojakerroksen. Mikrobien ja limayhdisteiden kertymää kutsutaan biofilmiksi. Biofilmit voivat aiheuttaa monenlaisia ongelmia teollisuudessa mm. putkien ja suodattimien tukoksia, materiaalivaurioita ja lopputuotteen laadun heikkenemistä. Pahimmassa tapauksessa biofilmit voivat toimia myös taudinaiheuttajien siirtäjänä. Aktiivisia mikrobibiofilmejä voidaan toisaalta hyödyntää erilaisissa sovelluksissa esimerkiksi jätevirtojen käsittelyssä, haitallisten yhdisteiden biopuhdistuksessa sekä hyödyllisten mineraalien bioliuotuksessa.

Kemira on globaali kemian alan yhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. VTT:n asiantuntemus auttoi kehittämään uudenlaisia hallintakeinoja öljyteollisuudelle. Biofilmiosaamisen ja ja uusien molekyylibiologisten työkalujen avulla voitiin osoittaa öljynjalostusprosessin haastavat mikrobiryhmät, jotka eivät kykene kasvamaan laboratorio-olosuhteissa. Tulokset mahdollistavat uusien biosidien kehittämisen haittamikrobien hallintaan.

”VTT:n toiminta oli ammattimaista, joustavaa ja luotettavaa. Uusien työkalujen avulla voitiin osoittaa öljyteollisuuden mikrobiyhteisöjen todellista koostumusta.” Marko Kolari, tutkimusjohtaja, Kemira

VTT biofilmiosaaminen tai olemme biofilmiosaaja

Meillä on laajat valikoimat perinteisiä ja uusia molekyylibiologisia menetelmiä monimuotoisten mikrobiyhteisöjen osoittamiseen ja tunnistamiseen. VTT biofilmilaitteistoissa voidaan tutkia biofilmien käyttäytymistä, toimintaa ja poistamista erilaisissa materiaaleissa ja prosesseissa. Kansainvälinen mikrobikokoelmamme (VTT Culture Collection) kattaa erilaisista teollisista prosesseista eristettyjä hyöty- ja haittamikrobeja, joita voidaan hyödyntää biofilmitutkimuksessa. Erityisosaamisaluettamme on anaerobimikrobiologia sekä haittahomeet ja –hiivat.
Autamme asiakkaitamme tunnistamaan mikrobiologiseen pilaantumiseen ja turvallisuuteen liittyvät riskit sekä tunnistamaan kriittiset kohdat erilaisissa prosesseissa. Järjestämme myös räätälöityjä koulutuspaketteja teollisuudelle.

Tavoitteenamme on kehittää uusia keinoja, joiden avulla voidaan hallita mikrobeja ja varmistaa prosessin turvallisuus.

Viimeaikaiset tutkimusprojektimme ovat liittyneet:

 • Teollisten prosessien mikrobiologisten riskien kartoitukseen ja kontaminaatioreittien selvittämiseen
 • Biofilmien toimintaan uusissa toiminnallissa pintamateriaaleissa
 • Mikrobien välisen viestinnän (quorum sensing) ymmärtämiseen ja hallintaan
 • Biofilmien muodostumisen estämiseen ja poistamiseen
 • Aktiivisten biofilmien hyödyntämiseen bioprosessoinnissa sekä bioliuotuksessa

Tunnistustyökalut ja pilotlaitteistot biofilmitutkimukseen 

Meillä on erittäin monipuoliset osoitus- ja tunnistusmenetelmät bakteereille, hiivoille ja homeille. Meillä on uudet DNA- ja RNA pohjaiset työkalut yksittäisten mikrobien sekä mikrobiyhteisöjen tunnistamiseen ja toiminnan seuraamiseen. Voimme hyödyntää myös erilaisia mikroskopiatekniikoita mikrobien osoittamiseen ja biofilmien tutkimukseen. Laboratoriossamme on mahdollisuus tutkia biofilmejä sekä hapellisissa että hapettomissa olosuhteissa. Erilaisten pintamateriaalien toimintaa ja kestävyyttä sekä erilaisten estotoimenpiteiden kuten pesukemikaalien ja biosidien vaikutuksia biofilmeihin on mahdollista tutkia monipuolisissa pilotlaitteistoissamme. VTT Mikrobikokoelmamme kasvaa nopeasti ja on saavuttanut kansainvälistä mainetta. Kokoelmassamme on laaja valimoima teollisesti merkittäviä mikrobeja.

Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä teollisuuden ja tutkimuksen verkostoissa kuten:

 • ECCO (European Culture Collections' Organisation)
 • WFCC (World Federation for Culture Collections; WDCM numero 139)
 • European Brewing Convention (Analyysikomitea sekä panimotutkimusryhmä)
 • R3 Nordic –yhdistys
 • MoniQA-yhdistys
 • Euroopan hygieeninen laitesuunnittelu –ryhmä

 

Olemme viime aikoina tehneet yhteistyöprojekteja mm elintarvike- ja juomateollisuuden, paperiteollisuuden, laitevalmistajien, kemikaalitoimittajien kanssa sekä paljon vettä käyttävien teollisuussektoreiden kanssa.