Sign In

Pilotointi ja konseptien validointi

Laboratoriomitan tutkimus saumattomasti ainutlaatuiseen pilot-mitan tutkimusympäristöön

​VTT:n tai asiakkaan omaan IPR:ään perustuvan uuden konseptin kehitys ja validointi edellyttävät usein kokeellista työtä sekä laboratorio- että pilot-mittakaavassa. VTT:n osaaminen tarjoaa teknologiakonseptien kehityksen koko ketjun yhdistämällä saumattomasti laboratoriomitan tutkimuksen ainutlaatuiseen pilot-mitan tutkimusympäristöihimme.

Uusia konsepteja kehitettäessä on tärkeää koeajaa ja testata prosessia todellisissa olosuhteissa unohtamatta teknistaloudellista kannattavuutta. Joustava pilot-ympäristömme tarjoaa taloudellisen tavan koeajoille ilman välitöntä tarvetta investoida omiin koelaitteisiin.

Ota meihin yhteyttä, kun tarvitset pilotointia tai teknistaloudellisia arvioita.

Ylösskaalaa VTT:n kanssa

VTT tarjoaa monipuolisen valikoiman pilot-laitoksia useilla aloilla, joita tarvitaan jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämisessä sekä kierrätysteknologioiden kehittämisessä. Osaava henkilöstömme, kokemuksemme ja joustavat pilot-mitan laitoksemme tarjoavat ketterän ja monipuolisen ylösskaalausympäristön.

Me palvelemme asiakkaita pienistä paikallisista yrityksistä suuriin kansainvälisiin konserneihin saakka monilla eri teollisuuden aloilla kuten kemia, bioteknologia, metsä, elintarvike ja rehu, energia, mineraalit, muovit sekä uudet materiaalit. 

Monipuoliset pilotlaitteistot ja asiantuntijat palveluksessanne

VTT:llä on pilot-mitan laitoksia prosessikemiassa, erotustekniikoissa, hydrometallurgiassa, teollisessa biotekniikassa, elintarviketeknologiassa, biomassa fraktioinnissa ja sellun valmistuksessa, biomassan kaasutuksessa, pyrolyysissä ja poltossa, muoviteknologiassa, kuitu- ja vaahtorainauksessa sekä roll-to-roll päällystyksessä.

VTT voi tarjota myös asiantuntijoita ja muita T&K-palveluja kemian, materiaalien, analytiikan ja teknistaloudellisten arvioiden aloilla. Meillä on myös asiantuntemusta kestävän kehityksen arviointien tekemisestä, ja me voimme auttaa T&K-rahoituksen löytämisessä.