Sign In

Kestävän kehityksen toimenpiteiden suunnitelmat ja seuranta

Kehitä ympäristöarvojen mukaista toimintaa ja varmista, että pystyt toimimaan kestävästi!

​Kun kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen arviointi aloitetaan, on tärkeää ymmärtää tuotteen tai prosessin jalanjälki ja sosiaalinen vaikutus. Haastattelemme asiakasta, keräämme tietoja ja asiantuntijamme analysoivat vaikutukset koko arvoketjussa. Luomme suunitelman, joka vie askeleittain kohti haluttuja tavoitteita. Arvioimme prosessin aikana toimenpiteiden vaikutusta ja varmistamme, että toimenpiteet ovat oiketa ja vievät kohti tavoitetta.

Kestävän kehityksen mukainen toiminta on lähes itsestään selvä arvo useimmille yrityksille. Vielä lupaehtojen täyttämisen jälkeenkin yritykset yhä useammin toteuttavat tämän suuntaisia toimenpiteitä ja tavoittelevat parasta mahdollista toimintatapaa. Myös arvolupaus asiakkaille voidaan rakentaa ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten varaan.

Ota yhteyttä – ammattilaistemme avulla voit kehittää ympäristöarvojen mukaista toimintaa ja varmistaa, että pystyt toimimaan kestävästi!

Olemme viime vuosina tehneet monia eco-design- ja kierrätettävyys-projekteja esimerkiksi metalli- ja konepajateollisuudelle. Teollisuus on hyödyntänyt tuloksia materiaalien, tuotteiden ja prosessien kehitystyössä sekä tuotannon optimoinnissa. Projekteissa syntynyttä tietoa on käytetty tehokkaasti myös markkinoinnissa ja sidosryhmäviestinnässä.

Ympäristö- ja vastuullisuusrvioinnit

Teemme vastuullisuusarviointeja ja tarjoamme arvokasta tietoa, jota tarvitset päätöksenteossasi ja tuotekehityksessäsi ja jota voit hyödyntää viestinnässäsi. Tunnistamme kestävään kehitykseen liittyviä näkökohtia, joiden avulla voit erottua eduksesi kilpailijoidesi joukosta. 

Erityisosaamisalueitamme ovat vastuullisuusarvioinnit, elinkaariarvioinnit (LCA), hiili- ja vesijalanjälki, ekotehokkuus, ympäristötuoteselosteet (EPD) ja eco-design.

Tutkimuksemme on suuntautunut kestävän kehityksen arviointimenetelmiin, indikaattoreihin sekä tuotteen vastuullisuuteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Meillä on vankka kokemus kestävyysarvioinneista EU- ja Tekes-rahotteisissa projekteissa.

Asiantuntijat käytettävissäsi

Asiantuntijoillamme on yli 20 vuoden kokemus vastuullisuusarvioinneista. Olemme verkostoituneet maailmalla tehokkaasti ja toimineet aktiivisesti kansainvälisissä hiilijalanjäljen, vesijalanjäljen, ekotehokkuuden ja sosiaalisen kestävyyden ISO-standardointitöissä. Hyödynnämme työssämme tätä kokemusta sekä viimeisintä tutkimustietoa metodeista ja indikaattoreista.

Myymme lisenssejä SULCA- elinkaarilaskentaohjelmaan, jolla voidaan toteuttaa ympäristöjalanjälkilaskentaa helposti ja läpinäkyvästi. Kehitämme ohjelmaa jatkuvasti vastaamaan ympäristöjalanjälkilaskennan uusia menetelmiä.

Olemme tehneet ympäristö- ja vastuullisuusprojekteja monien eri teollisuusalojen kanssa, joihin kuuluvat metsä, bioenergia, kemia, kaivokset, metalli ja mineraalit, konepaja, rakentaminen, kuljetus ja logistiikka, kappaletavara, laiva, sähkö ja elektroniikka, tekstiili, media, design ja elintarvikeala.