Sign In

Tulevaisuuden tehdas

 

​​​

Onko tuotteiden valmistaminen jatkossa mahdollista korkean kustannustason maissa, kuten Suomessa? Massavalmistus ehkä ei, mutta tulevaisuudessa tarvitaan monia muita kilpailuetuja kuin pelkkä työn hinta. Erikoistuva, moderni teollisuus löytää asiakkaansa myös tulevaisuudessa. Siihen panostamme.

Menestyvän teollisuuden malli

Tulevaisuuden tehdas -liiketoimintalinja luo erikokoisille yrityksille menestyvän teollisuuden mallin. Mallilla nostetaan tuotanto ja valmistaminen toimialan parhaiden yritysten edelle. Uusien teknologioiden ja toimintamallien hyödyntäminen, samalla kun oma muu toiminta kehitetään kilpailukykyiseksi, mahdollistavat jättiloikan, joka takaa yrityksen menestyksen kilpailussa.

Tavaroita tarpeen mukaan

Tulevaisuuden valmistaminen jakaantuu tuotteiden tekemiseen perusteknologioilla, ja suurten suunnitteluvapausasteiden tuotteiden digitaaliseen valmistamiseen. Tuotteita voidaan suunnitella tehokkaissa suunnitteluympäristöissä ja saada ne tuotettua lähimmässä logistisesti järkevässä pisteessä. Tuotteita tehdään resursseja säästäen tarpeen mukaan.

Digitaalinen valmistaminen muuttaa maailmaa

Teollinen muutos kohti digitaalista, ainetta lisäävää valmistamista alkaa. Mahdollisuudet valmistaa kappaleita suoraan tietokonemalleista lisääntyvät ja monipuolistuvat. Kohteeseen räätälöidyt materiaalit mahdollistavat uudenlaiset tuoteominaisuudet. Liiketoiminnassa digitaalisessa muodossa olevat tuotteet muuttuvat kauppatavaraksi.

Tarjoamme asiakkaillemme valmistusteknologioiden ja materiaalien kehittämistä, digitaalisen ja ainetta lisäävän valmistamisen mahdollisuuksien hyödyntämistä, sekä tehtaiden ja tuotantoverkostojen tehostamista. Olemme myös mukana luomassa uudenlaisia yhdessä lisäarvoa luovia verkostoja.