Sign In

Liiketoiminnan ekosysteemit

 

​​

Etsipä yrityksesi kasvua, uudistumista tai täysin uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoiminnan ekosysteemeistä – VTT:n avulla löydät kilpailukykyiset sekä yritysrajat ylittävät liiketoimintamallit.

Kartoitamme liiketoimintasi kannalta oleellisimmat ekosysteemit ja niiden avaintoimijat sekä rakennamme yhdessä yrityksellenne sopivat liiketoimintamallit.

Mikäli yrityksenne etsii uusia tapoja vaikuttaa toimijoiden rinnakkaiseen kehittymiseen ekosysteemissä, tai haluatte yhdistää toimijoiden osaamisen asiakaslähtöisiksi ratkaisuiksi – olemme oikea yhteistyökumppani myös siihen.

Onnistunutta sitouttamista ekosysteemien tavoitteiden saavuttamiseksi

Tunnemme liiketoiminta ekosysteemien erilaiset yhteistyömuodot, ja osaamme soveltaa niitä yhteistyökumppaneidemme eduksi. Haluaisitteko tehdä asiakkaiden ja toimittajien kanssa järjestelmällisempää yhteistyötä tai onko teillä tarvetta löytää uusia yhteistyökumppaneita?

Avoimen ja verkostoituneen yhteistoiminnan eri muotojen auttaa sitouttamaan ekosysteemin toimijat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ekosysteemisen liiketoiminnan hyödyntäminen tukee yrityksenne kannattavuutta, kasvua sekä luo yrityksellenne uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Autamme asiakkaitamme löytämään sopivat toimintamallit sekä tuomme hyviä yhteistyökumppaneita ekosysteemeihin mukaan.

Asiantuntijamme kehittävät kanssanne liiketoiminnan ekosysteemejä, arvoverkostoja sekä toimitusketjuja tarpeidenne mukaan, jotta voitte hyödyntää nykyisen tai uuden verkottuneen liiketoimintaympäristön tarjoamia mahdollisuuksia.

Kun yrityksen strategia ja tarjoama kohtaavat onnistuneesti

VTT:n avulla voitte kehittää yrityksenne strategiaa ja tarjoamaa vastaamaan asiakkaidenne nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Havainnollistamme, miten käyttäjän tai kuluttajan tarpeiden ymmärtämisen voi hyödyntää liiketoimintamallien uudistamisessa. Kehitämme lisäksi täysin uudenlaista, kestävää liiketoimintaa, missä elinkaariajattelu on keskeisessä asemassa.

General Finland -osuuskunta on hyvä esimerkki aktiivisesta roolistamme paikallisten yritysten kehittymisen ja kansainvälistymisen tukijana.