Sign In

Liiketoimintaverkostojen analysointi ja kehittäminen

 

VTT tarjoaa asiakkaille osaamista ja työvälineitä liiketoimintaverkostojen hallintaan ja kehittämiseen.  Voimme analysoida yhdessä asiakkaiden kanssa heidän verkostojensa ja laajempien liiketoimintaekosysteemiensä nykytilaa ja kehitystarpeita, sekä viedä läpi laajoja muutosprosesseja ja verkostonkehittämishankkeita. Esimerkiksi verkoston visualisointi tukee liiketoimintaverkoston sisäistä keskustelua ja kehitystyötä kuvaamalla eri toimijat ja niiden väliset riippuvuudet ja yhteydet, kuten tavaroiden, palveluiden ja tiedon siirtymisen toimijoiden välillä.

Nykyisessä verkostoituneessa liiketoimintaympäristössä menestyminen edellyttää yritykseltä kykyä toimia yhteistyössä toimittajien, asiakkaiden ja monien muiden sidosryhmien kanssa. Avoimen ja verkostoituneen yhteistyömallin onnistuneesta toteutuksesta hyötyvät yrityksen lisäksi myös sen asiakkaat lisääntyvien tuottojen, vauhdittuvan kasvun ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien myötä. Liiketoimintaverkostojen kehittämisen työvälineet tukevat verkostojen muodostamista ja ekosysteemien tai verkostojen kaikkien toimijoiden sitouttamista.

Referenssi: Vapo Clean Waters - liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoimintaverkostojen ja -ekosysteemien kehittäminen ja tutkimus eri toimialoilla

VTT kartoittaa yrityksille hyödyllisiä tietoja niiden asiakkaista ja kumppaneista, tukee liiketoimintasuhteiden muodostamista ja auttaa yrityksiä löytämään uusia kumppaneita. Yritykset voivat näin hyödyntää verkoston jäsenten koko osaamista ja tarjota asiakkaille uudenlaisia räätälöityjä ratkaisuja.

Avoin ja verkostoitunut innovointi on yksi tärkeimpiä viimeaikaisia tutkimuskohteita, ja oheisella välilehdellä oleva Networked Innovation (NI)- projektin esimerkkitapaus havainnollistaa sen tuloksia käytännössä. 

VTT on lisäksi tutkinut parvia ja ekosysteemejä monitieteellisessä yhteistyöprojektissa, jossa etsitään uusia lähestymistapoja entistä nopeampaan verkostoitumiseen (tuloksia on osoitteessa:http://prezi.com/nod7mpbbprjt/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share).

Muut yhteistyömahdollisuudet

VTT kehittää aktiivisesti omaa osaamistaan ja pitkäaikaisen yhteistyön malleja. Olemme esimerkiksi olleet mukana käynnistämässä General Finland -osuuskuntaa, joka tukee pk-yritysten toiminnan laajentamista kansainvälisille markkinoille. Muita esimerkkejä VTT:n liiketoimintaverkostojen kehitystä tukevista resursseista ovat For industry -ohjelma ja pk-lähdöt.

Avainkumppaneitamme tällä sektorilla ovat Teknologiateollisuus ry, Tekes, FIMECC Oy, Teknisen kaupan ja palveluiden yhdistysry ja Suomen Kuntaliitto. VTT:n liiketoimintaverkostojen kehittämisen työvälineitä käytetään jo seuraavilla aloilla: tekninen kauppa, automaatio-, kone- ja laiteteollisuus, tehdasteollisuus, hyvinvointi, kauppa, KIBS-konsultointi (Knowledge-Intensive Business Services eli tietointensiiviset yrityspalvelut), rakennus- ja kiinteistöala sekä julkishallinto.