Sign In

Liiketoimintaverkostojen hallinta

 

VTT:n liitetoimintaverkostojen hallintamenetelmillä ja -työkaluilla asiakkaat voivat analysoida verkostojensa ja laajempien liiketoimintaekosysteemiensä nykytilaa ja kehitystarpeita. Esimerkiksi verkoston visualisointi tukee liiketoimintaverkoston sisäistä keskustelua ja kehitystyötä kuvaamalla eri toimijat ja niiden väliset yhteydet, kuten tavaroiden, palveluiden ja tiedon siirtymisen niiden välillä.

Nykyisessä verkostoituneessa liiketoimintaympäristössä menestyminen edellyttää yritykseltä kykyä toimia yhteistyössä toimittajien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Avoimen ja verkostoituneen yhteistyömallin onnistuneesta toteutuksesta hyötyvät yrityksen lisäksi myös sen asiakkaat lisääntyvien tuottojen, vauhdittuvan kasvun ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien myötä. Liiketoimintaverkostojen hallintatyökalut tukevat verkostojen muodostamista ja ekosysteemien tai verkostojen kaikkien toimijoiden sitouttamista.

Liiketoimintaverkostojen ja -ekosysteemien tutkimus ja suunnittelu eri toimialoilla

VTT toimittaa yrityksille hyödyllisiä tietoja niiden asiakkaista ja kumppaneista, tukee liiketoimintasuhteiden muodostamista ja auttaa yrityksiä löytämään uusia kumppaneita. Yritykset voivat näin hyödyntää verkoston jäsenten koko osaamista ja tarjota asiakkaille räätälöityjä ratkaisuja.

Avoin ja verkostoitunut innovointi on yksi tärkeimpiä viimeaikaisia tutkimuskohteita, ja seuraavalla välilehdellä oleva Networked Innovation (NI)- projektin esimerkkitapaus havainnollistaa sen tuloksia käytännössä. 

Palveluverkostojen kehittämisestä on julkaistu oma työkirja. Tutkimustulosten yhteenveto on julkaistu blogiteksteissä.

VTT on lisäksi tutkinut parvia ja ekosysteemejä monitieteellisessä yhteistyöprojektissa, jossa etsitään uusia lähestymistapoja entistä nopeampaan verkostoitumiseen (tuloksia on osoitteessa: http://prezi.com/nod7mpbbprjt/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share).

Muut yhteistyömahdollisuudet

VTT kehittää aktiivisesti omaa osaamistaan ja pitkäaikaisen yhteistyön malleja. Olemme esimerkiksi olleet mukana käynnistämässä General Finland -osuuskuntaa, joka tukee pk-yritysten toiminnan laajentamista kansainvälisille markkinoille. Muita esimerkkejä VTT:n liiketoimintaverkostojen kehitystä tukevista resursseista ovat For industry -ohjelma ja pk-lähdöt.

Avainkumppaneitamme tällä sektorilla ovat Teknologiateollisuus ry, Tekes, FIMECC Oy, Teknisen kaupan liitto ry ja Suomen Kuntaliitto. VTT:n liiketoimintaverkostojen hallintatyökaluja käytetään jo seuraavilla aloilla: tekninen kauppa, automaatio, kone- ja laiteteollisuus, tehdasteollisuus, hyvinvointi, kauppa, KIBS-konsultointi (Knowledge-Intensive Business Services eli tietointensiiviset yrityspalvelut), rakennus- ja kiinteistöala sekä julkishallinto. ​


 

Pk-yrityksen saumaton ja läpinäkyvä kehityspalveluverkosto​

Asiakas: Defour

Projekti: Yritysryhmämuotoinen hanke, jonka partnereina olivat Defour Oy, Medilaser Oy, Medisize Oy, Tampereen Lääkärikeskus Oy Koskiklinikka, Tamlink Oy ja tukijana Tekes. Hankkeen yhteisenä päätavoitteena oli VTT:n asiantuntijoiden tuella kehittää yritysten kyvykkyyttä innovoida menestyksekkäästi ja hallitusti toisten yritysten, tutkimuslaitosten, yhteisöjen ja julkisten toimijoiden kanssa.

Haaste: Loppuasiakkaiden T&K projektit edellyttävät uusien osaamisyhdistelmien luomista, verkostoyritysten sitouttamista tuotekehitysprojekteihin ja menettelyjä verkostossa kehitettävän ratkaisun konseptointikuvaukseen. Tavoitteena on tarjota asiakkaille kehityspalvelu ideasta valmiiksi tuotteeksi.

Ratkaisu:

  • Verkottuneen toimintamallin rakentaminen erilaisten kehityspalveluiden tueksi.
  • Verkoston yhteisten palvelutoimitusprosessien määrittely.
  • Uusien työkalujen käyttöönotto tuotekonseptien toiminnalliseen kuvaamiseen ja luotettavuusriskien hallintaan.
  • Verkostoyritysten erilaisten roolien (strategiset kumppanit, avaintoimittajat ja alihankkijat) kuvaaminen.
  • Verkostoyritysten arviointikriteeristön muodostaminen.


Asiakashyödyt:

  • Pk- yritykselle sopivien menettelytapojen löytyminen verkoston yhteisten toimituskokonaisuuksien hallintaan
  • Uudet tavat konseptin toiminnallisuuden kuvaamiseen ja verkoston yhteisen ymmärryksen rakentamiseen tehostavat tuotekehitysprosessin läpimenoa
  • Verkoston loppuasiakkaiden tarpeiden parempi huomiointi – parhaiten sopivat ratkaisut "ideasta valmiiksi tuotteeksi" kehityspalveluun