Sign In

Verkostojen kehittämisen työvälineet

 

VTT:n verkostoasiantuntijat ovat kehittäneet menetelmiä ja työkaluja verkostojen rakentamiseen ja uudistamiseen ja julkaisseet useita verkostojen kehittämisen työkirjoja. Työkirjoissa esitellyt menetelmät tukevat systemaattista lähestymistapaa eri toimialoilla toimivien ja eri tarkoitukseen rakennettujen verkostojen strategisessa kehittämisessä. Menetelmät on suunnattu sekä organisaation omien että ulkopuolisten (esim. konsulttien) verkostokehittäjien käyttöön – ja VTT:n asiantuntijat auttavat mielellään nykyisten verkostojen johtamisen haasteissa, verkostojen orkestroinnissa sekä uusien verkostojen ja liiketoimintaekosysteemien rakentamisessa.

Verkostoitumisen avainkysymyksiä ovat oman yrityksen ja yhteistyökumppanien verkostoitumiskyky ja -edellytykset, verkoston liiketoimintamahdollisuudet sekä yritysten halu ja valmius toimia yhdessä. Yritysten omat tietoiset valinnat verkostoitumisessa (miksi ja mitkä verkostot, missä roolissa ja keiden kanssa) ovat verkostojen kehittämisen lähtökohta.

Linkit oppaisiin:

VTT on koonnut Kuntaliiton kanssa Tartu verkkoon oppaan verkostojen kehittämiseen kuntakentässä

Palveluverkostojen kehittämisestä on julkaistu oma työkirja 2014. Tutkimustulosten yhteenveto on julkaistu blogiteksteissä "Integrating services, the Universe and everything".

Verkostojen strategisen kehittämisen Verka- työkirja ja -esite.

Otamme mielellämme vastaan palautetta kaikista yllä mainituista verkoston kehittämisen menetelmistä. Palautetta voit lähettää yhteydenotto lomakkeella tai suoraan sähköpostilla katri.valkokari[@]vtt.fi

VTT tarjoaa asiakkaille osaamista erilaisten ekosysteemien ja verkostojen tunnistamiseen, arviointiin ja orkestrointiin sekä uusien rakentamiseen.

Kohteena voi olla esimerkiksi tietty maantieteellinen alue ja/tai yksi tai useampi toimiala. Menetelminä tarkastelussa voidaan käyttää toimijoiden (niin yritysten kuin esim. keskeisten julkisten toimijoiden) haastatteluita, verkostojen visualisointia sekä erilaisia ennakointimenetelmiä trendien ja tulevaisuuden kehityspolkujen tunnistamiseksi. Näiden kautta pyritään löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja täsmentämään toimijoiden roolia osana verkostoa ja laajempaa ekosysteemiä. Osana asiantuntijapalvelua järjestetään erilaisia työpajoja, joissa yhdessä työskentelemällä voidaan muodostaa näkemys esim. alan kehitystarpeista ja uusista liiketoimintamalleista sekä suunnitella yhteistyötä ja yhteistä visiota toiminnalle. Työpajoilla eri toimijoita voidaan tuoda yhteen ja siten työpajat tarjoavat myös mahdollisuuden toimijoiden verkottamiseen ja osallistamiseen niin yhteiseen keskusteluun kuin uuteen liiketoimintayhteistyöhön. 

Ekosysteemien ja verkostojen tunnistaminen ja arviointi voidaan koostaa esimerkiksi seuraavanlaisista teemoista:

 • Nykytilanne ja seudun/ toimialan/ toimijoiden valmiudet
    • Toimijoiden tunnistaminen ja luonnehtiminen
    • Trendien, muutostarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen
 • Uudet liiketoiminnalliset ja teknologiset mahdollisuudet
    • Alueen/ toimialan/ verkoston keskeisimmät ja potentiaalisimmat osaamiset, vahvuudet ja kehitystarpeet
    • Toimijoiden roolit ja liiketoimintamallit