Sign In

Mikä on VTT ProperTune?

 

​​​​​​​​​​​​​

VTT ProperTune® on laskennalliseen monitasomallintamiseen pohjautuva materiaaliongelmien ratkaisun ja materiaalien kehityksen menetelmäkokonaisuus. Hyödyntämällä kehitettyjä ohjelmistoratkaisuja voidaan ratkaista materiaalien suunnitteluun ja käyttöön liittyviä ongelmia, optimoida materiaaliratkaisuja sekä esittää digitaalisessa muodossa teollisten materiaalien käytettävyys ja soveltuvuus todellisiin käyttöolosuhteisiin simuloinnin avulla.

Tekniikkaa voidaan soveltaa suureen määrään erilaisia materiaaleja ja pinnoitteita, kuten metalleihin, keraameihin, komposiitteihin ja elastomeereihin sekä muovi-, komposiitti- ja biomateriaaleihin.

Optimoitua materiaalisuunnittelua VTT ProperTunen avulla

Optimoidun materiaalisuunnittelun avulla voidaan vähentää kalliita ja aikaavieviä testaus- ja prototypointivaiheita sekä vähentää uusien tuotteiden saapumisaikaa markkinoille tyypillisesti puolella. Suurten, kokeellisten datamäärien järjestelmällinen analysointi ja materiaalien ominaisuuksien optimointi tapahtuvat VTT ProperTune™:n avulla suoraviivaisesti hyödyntäen ajantasaisia ja jatkuvasti kehittyviä koko suunnitteluketjun digitalisaatioon pohjautuvia menetelmiä.

VTT ProperTunella voidaan optimoida ominaisuuksia kuten esimerkiksi materiaalin ja komponentin elinikää, kulumisen kestävyyttä, mekaanista lujuutta sekä murtumis- ja väsy​​miskestävyyttä. Mallintaminen sekä materiaali​​en käyttäytymisen analysointi suoritetaan ongelmakohtaisesti komponentti, mikrorakenne ja/tai atomistisella tasolla.