Sign In

Tribologia

Kitka, kuluminen ja voitelu

Materiaalitehokkuuden lisäämiseen ja kulumisen hallintaan perustuvat tribologiset ratkaisumme nojaavat lähes 40 vuoden kokemukseen kokeellisesta tutkimuksesta.

VTT:n tribologian tutkimusryhmä Tribomafia tarjoaa asiakkailleen huippuluokan osaamista, laitteistoja ja ratkaisuja kokeellisessa tribologiassa. Tavoitteemme on asiakkaiden ohjaaminen kohti materiaali- ja energiatehokkaita ratkaisuja kitkan ja kulumisen hallinnan avulla. Näin energian kulutusta, materiaalihukkaa sekä eri toimintojen ympäristövaikutuksia voidaan pienentää ja yhteiskunnan kestävää kehitystä edistää tuoden samalla varmuutta liiketoimintaan.

Kitkan ja kulumisen hallinnalla voidaan säästää energiaa ja materiaaleja pidentämällä laitteiden käyttöikää ja suorituskykyä. VTT hyödyntää ongelmanratkaisussa kokeellista tutkimusta ja monipuolista, poikkitieteellistä osaamista. Kokeellisessa tutkimuksessa on mahdollista hyödyntää eritasoisia koejärjestelyjä: kosketustilanteita simuloivista mallikokeista komponenttikokeisiin ja aina sovelluskohdetta mahdollisimman tarkasti jäljitteleviin simuloituihin kenttäkokeisiin asti. Kokeellisen tutkimuksen avulla löydämme parhaat ratkaisut asiakkaidemme haasteisiin.

VTT osallistuu laajasti kansainväliseen tribologian tutkimukseen, esimerkiksi EU-hankkeeseen i-TRIBOMAT.

Vahvuusalueemme ovat muun muassa

  • kitkan ja kulumisen tutkimus
  • materiaalien tribologia
  • vaurioanalyysit
  • voitelu, laakerointi, hammaspyörät ja muut koneenosat
  • tribokorroosio
  • kivitribologia
  • ajoneuvotribologia
  • kokeellinen tutkimus yhdistettynä mallinnukseen

 

VTT on Euroopan johtavia tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-organisaatioita. Yli 2000 huippuosaajaamme takaavat monipuolisen teknologiaosaamisen, jonka ansiosta voimme tarkastella haasteita myös muista kuin puhtaasti tribologian näkökulmasta. Näin varmistamme asiakkaillemme monipuoliset ja kustannustehokkaat ratkaisut.

Tutkimus

Teemme monipuolisesti yhteistyötä sekä VTT:n eri tutkimusryhmien, että kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.