Sign In

Jauheteknologiat tuotekehityksen tukena

 

Powder Piloting Service tuo jauheteknologiat tuotekehityksen tukena.

​Powder Piloting Service on palvelualusta jauhemaisten materiaalien ja komponenttien suoritusperusteiseen suunnitteluun sekä pilottimittakaavan testaukseen. Jauhemaisten materiaalien ammattilaisina tarjoamme suoraviivaisen reitin uusien materiaalikoostumusten ja tuotteiden kokeiluun — alkaen käytettävyys- ja markkinatutkimuksista jatkuen jauhemaisten materiaalien ja komponenttien pilottimittakaavan tuotantoon saakka.

Tarjoamme materiaaliratkaisut niin pinnoitteisiin, komponentteihin, jauhepohjaisiin lisäaineisiin kuin kiertotalouden vaihtoehtoihin. Materiaalien asiantuntemuksemme ja soveltamisosaamisemme mahdollistaa oikeiden materiaalien valinnan toimintaympäristön vaatimuksien mukaisesti. Palvelu tukee suunnittelun tehokkuutta, resurssitehokkaan valmistuksen omaksumista sekä vaihtoehtoisten materiaalien hyödyntämistä — erityisesti pk-yrityksille.

Olemme keskittyneet seuraaviin materiaaliratkaisuihin:

  • Komponentit: 3D tulostus, jauhemetallurgia
  • Pinnoitteet: Terminen ruiskutus, laser-pinnoitus
  • Jauhemaiset lisäaineet: Valulujitteet, katalyyttiset, toiminnalliset täyteaineet mm. sähkömagneettiset suojaukset
  • Kiertotalouden ratkaisut (toissijaiset raaka-aineet): Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen jauheteknologiassa

 

Lue lisää englanninkielisiltä verkkosivuiltamme >>

 

Powder Piloting Service tukee yrityksen tuotekehitystä

  • Koko tuotantoketju alkaen raaka-ainesynteesistä jatkuen komponenttien suorituskyvyn testaukseen
  • Materiaalien ja komponenttien pilottiskaalan käsittely
  • Räätälöidyt materiaalikoostumukset
  • Käytettävyystutkimukset ideoiden ja keksintöjen toimivuuden testaukseen
  • Materiaalitehokkuus sekä kierrätysmateriaalien ja teollisuuden sivuvirtojen parempi hyödyntäminen
  • Tuki tuoteprosessin eri vaiheissa

Korkean suorituskyvyn komponentit räätälöidyillä ominaisuuksilla 

Materiaaliratkaisut komponentteihin, pinnotteisiin, jauhemaisiin lisäaineisiin ja kiertotalouteen

Powder Piloting Service tarjoaa mahdollisuuden siihen, että kaikki kehitystoiminnot sijaitsevat yhdessä paikassa. Näin voimme luvata räätälöityä ja nopeaa palvelua.

Korkean suorituskyvyn komponentit räätälöidyillä ominaisuuksilla

Jauhepohjaiset materiaalit tarjoavat vapauden suunnitella ja toteuttaa korkean suorituskyvyn komponentteja taloudellisesti ja ekologisesti. Jauhemetallurgia tarjoaa uniikkeja mahdollisuuksia räätälöidä komponentin ominaisuuksia niin, että se täyttää käyttöympäristön korkeimmatkin vaatimukset.

Pinnoitteet vaativiin olosuhteisiin

Pinnoitteet tarjoavat monipuolisia ratkaisuja ehkäisemään kulumista, korroosiota ja korkeiden lämpötilojen haittavaikutuksia eri teollisuuden sektoreilla, kuten energia-, kaivos- ja kuljetusalalla. Huolellisella materiaalien valinnalla ja materiaalien ominaisuuksien räätälöinnillä on mahdollista saavuttaa kustannustehokas ratkaisu, jolla voidaan täyttää käyttökohteen suorituskriteerit.

Jauhemaisilla lisäaineilla merkittäviä hyötyjä

Jauhemaiset materiaalit tarjoavat kustannustehokkaan keinon pohjamateriaalin ominaisuuksien muuntelemiseen. Jauhemaisten lisäaineiden monipuolisuus tarjoaa lähes rajattomia mahdollisuuksia tuotekehitykseen. Niiden avulla saadaan ympäristöystävällisempiä ja taloudellisempia komponentteja, jotka perustuvat paikallisesti lujitettuihin rakenteisiin. Lisäaineiden avulla on myös mahdollista säätää tuotteen tai materiaalin ominaisuuksia, kuten integroituja katalyyttisia tai sähkömagneettisia ominaisuuksia.

Kiertotalouden ratkaisut hyödyntämällä uusia raaka-ainelähteitä

Ympäristöystävälliset materiaaliratkaisut perustuvat teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Jauheteknologiat tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää uusia materiaalilähteitä ja kehittää tuotteille kustannustehokkaita prosessireittejä.

Palvelu tarjoaa materiaaliratkaisut komponentteihin, pinnotteisiin, jauhemaisiin lisäaineisiin ja kiertotalouteen.
 

Lue lisää englanninkielisiltä verkkosivuiltamme >>