Sign In

BIORUUKKI pilotointikeskus

 

​​​​​

Suurin biotalouden tutkimusympäristö Pohjoismaissa

Kyseessä on yksi merkittävimmistä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n investoinneista tällä vuosikymmenellä ja suurin biotalouden tutkimusympäristö Pohjoismaissa. Se palvelee yritysten prosessi- ja tuotekehitystoimintaa sekä VTT:n ja sen tutkimuskumppaneiden projekteja. Bioruukissa tutkitaan ja kehitetään metsä- ja maatalouden biomassan sekä teollisuuden ja yhdyskuntien sivu- ja jätevirtojen prosessointia.

Nopeutamme biotalouden innovaatioiden kaupallistamista

Bioruukki yhdistää VTT:n kemian, energian ja biomassan käsittelyyn liittyvän osaamisen. Se nopeuttaa yritysten innovaatioiden lanseerausta maailmanmarkkinoille. Yritykset voivat hoitaa pilotointinsa Bioruukin prosessilaitteistoilla ja siten välttyä oman pilotointilaitteiston rakennuskuluilta. Espoo on sijaintina hyvä, koska sen lähellä on tiivis yritysten ja tutkimuslaitosten asiantuntijajoukko.

Nyt ensimmäisessä vaiheessa Bioruukissa käynnistyy kaasutus- ja pyrolyysikoetoiminta. Muiden koelaitteiden asennukset 10.000 neliön laajuisessa Bioruukissa toteutetaan kahden vuoden sisällä.

Rohkeutta ja nopeutta kehitystyöhön

Suomen kansallinen strategia edellyttää rohkeita tutkimuskokeita sekä nopeutta uusien tuotteiden ja palvelujen luomiseen. Se edellyttää myös teollisuussektoreiden yhteistyötä, uudistumista ja riskinottokykyä. Nyt tarvitaan villien ideoiden kokeilemista ja radikaaleja innovaatioita. Bioruukki tarjoaa tähän konkreettisen mahdollisuuden.

VTT_Pilotointi_Bioruukki_brochure_FIX2017_Lowres.pdf

 
 
 

Biotalous- ja cleantech-tutkimusta Bioruukissa:

Termokemiallinen konversio

Termokemiallisten konversioiden tutkimusalue kehittää uusia ja kestäviä teknologioita biokemikaalien ja vähähiilisen energian tuotantoon. VTT:n ainutlaatuinen tutkimusinfrastruktuuri ja kyky yhdistellä teknologista ennakointia, kokeellista työtä, kattavaa prosessituntemusta ja prosessien mallinnusta tekee meistä ainutlaatuisen yhteistyökumppanin globaalissa mittakaavassa.

 

​​​​Biomassan ja jätteen kaasutus 

Työmme painottuu prosessin kehitykseen, jonka mahdollistavat laboratorio- ja pilot-mittakaavan koelaitteemme ja maailmanluokan osaamisemme.

​ ​​​

​​​​CFD-mallinnus  

Meillä on yli 30 vuoden kokemus CFD-mallinnuksen soveltamisesta ja kehittämisestä polton ja teollisuuden monifaasivirtausprosesseille.

​ ​​​
​ ​​​

​​​​Katalyyttitutkimusta kaasufaasi-prosesseihin 

30-vuotisen kehitystyön tuloksena VTT:n kaasunpuhdistusteknologiaa on käytetty voimalaitoksissa ja kehittämämme reformointiteknologia on patentoitu maailmanlaajuisesti BTL ja SNG sovelluksiin.

​ ​​​

​​​​Nopea pyrolyysi -biomassan konversio bioöljyksi

VTT:n kompetenssi rakentuu nestetuotteen ominaisuuksien perusteelliseen ymmärrykseen, prosessin osien tuntemukseen ja näiden rooliin prosessien skaalaamisessa.

​ ​​​

 Br_004.jpg

 ​​​

Kestävä kemia

Kestävä kemia sisältää kemikaalituotteiden, prosessien ja materiaaliratkaisujen suunnittelun ja tuotannon, jotka perustuvat ympäristöystävällisiin ja taloudellisesti kannattaviin teknologioihin lopputuotteiden suoristuskyvystä tinkimättä.

 

​​​​Kemian koetehtaat  

VTT:n kemian pilotit ovat ainutlaatuinen yhdistelmä suhteellisen suuria monikäyttöisiä pilot-mitan reaktoreja ja monipuolisia erotustekniikan laitteistoja.

​ ​​​

​​​​Kemikaali- syntetiikka 

Tutkimuksemme on fokusoitunut katalyyttisten prosessien kehittämiseen hieno- ja erikoiskemikaalien tuottamiseksi biopohjaisista raaka-aineista ja reaktioiden suorittamiseen uusissa väliaineissa

​ ​​​
​ ​​​

​​​​Polymeerien lisäaineet 

VTT:n tutkimusympäristö mahdollistaa muovien materiaali- ja prosessointikehityksen joustavasti. Materiaalista ja kohteesta riippuen tutkimusta voidaan tehdä laboratoriotason piensarjoista aina tuotantotasoon asti.

​ ​​​

​​​​Polysakkaridit 

Ydinosaamisemme kattaa koko polysakkaridien arvoketjun aina raaka-aineiden valinnasta kaikkien polysakkaridien tärkeimpiin muunnoksiin ja ominaisuuksiin, kuten lämpömuovautuvuus, varaus, hydrofobisuus, yhteensopivuus ja liukoisuus.

​ ​​​

​​​​Vihreät liuottimet  

VTT:n osaaminen kattaa koko tutkimusketjun alkaen DES:n valmistuksesta sekä niiden hyödyntämisestä aina kemikaalien kierrätykseen saakka.

​ ​​​

​​​​Älykkäät materiaalit  

VTT:n erityisosaaminen kattaa mm. antimikrobiset ja kestävät pinnat, kuvantamismolekyylit sekä polymeerisensorit. Meillä on pitkä kokemus dendrimeereistä, itsejärjestäytyneistä systeemeistä, kapselirakenteista ja muista funktionalisoiduista materiaaleista.

  

Biomassan käsittely

We develop new and sustainable technologies for the production of bio-based chemicals and low carbon energy. We offer services from techno-economical concept development and foresight, lab and pilot scale experimental work and process development to industrial demonstration support.

 

​​​​Tekstiilikuitujen valmistus

VTT:n monipuoliset laitteistot ja taitava henkilöstö mahdollistavat uusien tekstiilikuitujen prosessointiteknologioiden ja konseptien tehokkaan kehittämisen.

​ ​​​

​​​​Biomassan fraktiointi ja kuidutus 

VTT:n ydinosaamisia ovat: raaka-aineiden arvon arviointia, kemiallista, mekaanista ja entsymaattista prosessointia, valkaisuteknologiaa, kemiallista karakterisointia ja analytiikkaa, sekä tekno-ekonomisia konseptievaluointia ja elinkaarianalyyseja.

​ ​​​

​​​​Biomassan ja jätteen kaasutus 

Työmme painottuu prosessin kehitykseen, jonka mahdollistavat laboratorio- ja pilot-mittakaavan koelaitteemme ja maailmanluokan osaamisemme.

​ ​​​

​​​​Kemian koetehtaat

VTT:n kemian pilotit ovat ainutlaatuinen yhdistelmä suhteellisen suuria monikäyttöisiä pilot-mitan reaktoreja ja monipuolisia erotustekniikan laitteistoja.

​ ​​​

​​​​Nopea pyrolyysi -biomassan konversio bioöljyksi 

VTT:n kompetenssi rakentuu nestetuotteen ominaisuuksien perusteelliseen ymmärrykseen, prosessin osien tuntemukseen ja näiden rooliin prosessien skaalaamisessa.

​ ​​​

Simulointi ja mallinnus

We develop new and sustainable technologies for the production of bio-based chemicals and low carbon energy. We offer services from techno-economical concept development and foresight, lab and pilot scale experimental work and process development to industrial demonstration support.

 

​​​​CFD-mallinnus 

Meillä on yli 30 vuoden kokemus CFD-mallinnuksen soveltamisesta ja kehittämisestä polton ja teollisuuden monifaasivirtausprosesseille.

​ ​​​

​​​​Prosessien ja energiasysteemien dynaaminen mallinnus 

Meillä on erinomainen tuntemus leijupolttoprosessien ilmiöistä, prosessimallinnuksesta ja -optimoinnista. VTT tarjoaa myös Apros-ohjelmiston täydet tuki- ja kehitystoiminnot.

​ ​​​

​​​​Prosessien mallinnus

Pääpainomme on erilaisten keitto- ja biojalostamoprosessien, elintarvike- ja juomaprosessien ja tulevaisuuden bio- ja kemiantuotteiden prosessien mallinnuksessa siten, että niihin sisältyvät myös sivuvirtojen ja vesien puhdistuksen ja arvonlisäyksen teknologiat.

​ ​​​

​​​​Teknistaloudelliset tarkastelut 

Vahvin osaamisemme on puupohjaisten prosessikonseptien ja niiden integroinnin arvioinnissa käyttäen uusia menetelmiä.

​ ​​​

Br_034.jpg 

Esimerkkejä yhteistyöstä kanssamme:

 

Suomen tavoitteena kaksinkertaistaa biotalouden arvo vuoteen 2025 mennessä

Biotalouden arvo Suomessa on tällä hetkellä 10 % kansantaloudesta ja tavoitteena on sen kaksinkertaistaminen vuoteen 2025 mennessä.

Yksittäisten teknologioiden sijaan sekä Suomessa että Euroopassa keskitytään nyt biotalouden ekosysteemien rakentamiseen ja elinkaariajattelun kehittämiseen. VTT:n kattavia kestävän kehityksen tutkimus- ja kehityspalveluita voidaan soveltaa poikkitieteellisesti aina vihreästä tietotekniikasta jätteiden täydelliseen hyödyntämiseen asti.

Teollisuudenalat lähentyvät toisiaan

Viidennes Suomen viennistä koostuu metsäteollisuuden massatuotteista, joten viennin vetureina toimivat metsä- ja kemianteollisuus. VTT:llä nähdään näiden kahden alan lähentyvän toisiaan entisestään. Uudistuvan metsäteollisuuden rinnalle nousevat myös energia-, elintarviketeollisuus ja maatalous.

Suomi on luonnonvaroiltaan rikas maa, jolle biomassan ja erityisesti metsäbiomassan järkevä ja tehokas hyödyntäminen on avain menestykseen. Vain jalostusarvoa nostamalla yritykset voivat saavuttaa jalansijaa maailmanmarkkinoilta. Kyse on myös siitä, miten sopeudumme ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

 

​​​Jutellaan lisää! Kutsumme sinut tapaamaan meitä, jotta saisimme paremman käsityksen tärkeimmistä haasteistanne ja kuinka me voimme auttaa sinua ratkaisemaan ne.

Ota meihin yhteyttä!
​​

360° VIRTUAL TOUR  VTT:n Rajamäen ja Otaniemen ATEX-pilottiympäristöstä, jotka tullaan siirtämään Bioruukkiin.

 

​Integrated fast pyrolysis bio oil production plant

Customer: Fortum Power and Heat Oy

Challenge: Create the world’s first integrated bio oil production plant & demonstrate the viability of bio oil as a replacement for fossil fuels in heat production

Solution: VTT’s patented process integrates a fluidized-bed boiler with pyrolysis. Produced in this way, bio-oil is more cost-efficient than when produced in a separate pyrolysis process

Key benefits:

  • A short timeline from research to demonstration
  • Replacement of fossil fuel in the generation of heat and power
  • Efficient use of forestry waste streams

 

Forest biomass to liquid transportation fuels

Customer: NSE Biofuels Oy (Neste Oyj & Stora Enso Oyj)

Challenge: Convert forest biomass into liquid (BtL) transportation fuels

Solution: VTT carried out R&D activities in the area of gasification, gas filtration and the reforming of tars and hydrocarbon gases. We also brought our significant expertise in gasification and gas cleaning to bear

Key benefits:

  • Added value to the overall process concept
  • Closing in on a replacement for fossil transportation fuels

 

Gasification-based waste-to-energy power plant

Customer: Lahti Energia Oy

Challenge: Convert solid recovered fuel (SRF) to energy by means of advanced gasification technology

Solution: VTT has researched and developed gasification together with Lahti Energia. With VTT’s support the company is able to convert 250,000 metric tons of SRF to electricity and heat on an annual basis, generating 50 MW of electricity and 90 MW of heat

Key benefits:

  • High electricity production efficiency and overall efficiency (power and heat)
  • Significant reduction of fossil fuel use and net CO2 emissions 

 

A new industrial dry modification process for starch-based paper chemicals

Customer: Chemigate Oy

Challenge: Cost-effectively produce new types of chemically modified starch materials.

Solution: VTT acted as a specialist in starch modification chemistry, scaling up production recipes at their pilot plant

Key benefits:

  • Notable increase in production efficiency
  • Produced viable new starch materials for use as bio-based paper coating binders and paper strength enhancers

 

 

 Content Editor ‭[4]‬

 

 Content Editor ‭[3]‬

 

 Content Editor ‭[2]‬

 

 Content Editor ‭[1]‬

 

SEMINAARIAINEISTO

12.3 Bioruukin asiantuntijaseminaarin aineisto

VTT_Bioruukki_Seminaari_Kirschbaum.pdf

VTT_Bioruukki_Seminaari_Mäntyniemi.pdf

VTT_Bioruukki_Seminaari_Hagström-Näsi.pdf

VTT_Bioruukki_Seminaari_Nieminen.pdf

VTT_Bioruukki_Seminaari_Solantausta.pdf

VTT_Bioruukki_Seminaari_Harlin.pdf

VTT_Bioruukki_Seminaari_Penttilä.pdf

VTT_Bioruukki_Seminaari_Ritschkoff.pdf

12.3 Bioruukin avajaisten aineisto

VTT_Bioruukki_Avajaiset_Kirschbaum.pdf 

VTT_Bioruukki_Avajaiset_Solantausta.pdf

VTT_Bioruukki_Avajaiset_Mäkelä.pdf

12.3 Bioruukin avajaisten tutustumiskierroksen aineisto

   VTT_bioruukki_Site tour_Bioruukki_Kaasutus.pdf

VTT_bioruukki_Site tour_Industrial_Biotechnology.pdf

VTT_bioruukki_Site tour_Circular_economy.pdf

 

ESITTEET

   Bioruukki_Factsheet.pdf

VTT_Bioeconomy.pdf

VTT_Pilot Plant.pdf

VTT_Fast_pyrolysis.pdf

VTT_WasteToEnergy_ENG.pdf

VTT_CHP_and_cooling.pdf

VTT_Liquid_biofuels.pdf

 

TIETEELLISET JULKAISUT

 

Thermal/catalytic fast pyrolysis, bio-oil upgrading

 

Onarheim, Kristian, Solantausta, Yrjö, Lehto, Jani. 2015. Process simulation development of fast pyrolysis of wood using aspen plus: ACS Publications. Energy & Fuels, Vol. 29, No. 1, pp. 205-217 doi:10.1021/ef502023y

Paasikallio, Ville, Kihlman, Johanna, Sanchez Sanchez, Cesar Andres, Simell, Pekka, Solantausta, Yrjö, Lehtonen, Juha. 2015. Steam reforming of pyrolysis oil aqueous fraction obtained by one-step fractional condensation: Elsevier. International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 40, No. 8, pp. 3149-3157 doi:10.1016/j.ijhydene.2015.01.025

Sundqvist, Tom, Oasmaa, Anja, Koskinen, Ari, Upgrading fast pyrolysis bio-oil quality by simultaneous esterification and azeotropic water removal, Accepted to Energy & Fuels 2015.

Lindfors, Christian; Kuoppala, Eeva; Oasmaa, Anja; Solantausta, Yrjö; Arpiainen, Vesa. 2014. Fractionation of bio-oil. Energy & Fuels. American Chemical Society, vol. 28, 9, ss. 5785 – 5791 doi:10.1021/ef500754d

Paasikallio, Ville, Lindfors, Christian, Kuoppala, Eeva, Solantausta, Yrjö, Oasmaa, Anja, Lehto, Jani, Lehtonen, J. 2014. Product quality and catalyst deactivation in a four day catalytic fast pyrolysis production run: Royal Society of Chemistry. Green Chemistry, Vol. 16, No. 7, pp. 3549 – 3559 doi:10.1039/C4GC00571F

Paasikallio, Ville, Agblevor, F., Oasmaa, Anja, Lehto, Jani, Lehtonen, Juha. 2013. Catalytic pyrolysis of forest thinnings with ZSM-5 catalysts: Effect of reaction temperature on bio-oil physical properties and chemical composition: American Chemical Society. Energy and Fuels, Vol. 27, No. 12, pp. 7587 – 7601 doi:10.1021/ef401947f

Paasikallio, Ville, Lindfors, Christian, Lehto, Jani, Oasmaa, Anja, Reinikainen, Matti. 2013. Short vapour residence time catalytic pyrolysis of spruce sawdust in a bubbling fluidized-bed reactor with HZSM-5 catalysts: Springer. Topics in Catalysis, Vol. 56, No. 9-10, pp. 800 – 812 doi:10.1007/s11244-013-0037-y

Meier, D., van de Beld, B., Bridgwater, A.V., Elliott, D.C., Oasmaa, Anja, Preto, F.. 2013. State-of-the-art of fast pyrolysis in IEA bioenergy member countries: Elsevier. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 20, pp. 619 – 641 doi:10.1016/j.rser.2012.11.061

Elliott, D.C., Hart, T.R., Neuenschwander, G.G., Rotness, L.J., Olarte, M.V., Zacher, A.H., Solantausta, Yrjö. 2012. Catalytic hydroprocessing of fast pyrolysis bio-oil from pine sawdust: ACS. Energy & Fuels, Vol. 26, No. 6, pp. 3891 – 3896 doi:10.1021/ef3004587

Solantausta, Yrjö, Oasmaa, Anja, Sipilä, Kai, Lindfors, Christian, Lehto, J., Autio, J., Jokela, P., Alin, J., Heiskanen, J.. 2012. Bio-oil production from biomass: Steps toward demonstration: ACS. Energy & Fuels, Vol. 26, No. 1, pp. 233-240 doi:10.1021/ef201109t

Venderbosch, R.H., Ardiyanti, A.R., Wildschut, J., Oasmaa, Anja, Heeres, H.J.. 2010. Stabilization of biomass-derived pyrolysis oils: SCI, Society of Chemical Industry. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, Vol. 85, No. 5, pp. 674-686

Lehto, Jani, Jokela, Pekka, Oasmaa, Anja, Solantausta, Yrjö. 2010. Integrated heat, electricity and bio-oil production. Biofuels Innovator, No. Spring 2010, pp. 20 – 22 http://view.vcab.com/?vcabid=eppScaelnSljlrl

Oasmaa, Anja, Solantausta, Yrjö, Arpiainen, Vesa, Kuoppala, Eeva, Sipilä, Kai. 2010. Fast Pyrolysis Bio-Oils from Wood and Agricultural Residues. Energy & Fuels, No. 24, pp. 1380-1388 doi:10.1021/ef901107f

McKeough, Paterson, Solantausta, Yrjö, Kyllönen, Hilkka, Faaij, Andre, Hamelinck, Carlo, Wagener, Martijn, Beckman, David, Kjellström, Björn. 2005. Techno-economic analysis of biotrade chains. Upgraded biofuels from Russia and from Canada to the Netherlands (Techno-economic analysis of biotrade chains. Upgraded biofuels from Russia and from Canada to the Netherlands). VTT Tiedotteita - Research Notes: 2312, Espoo, VTT Processes, 40 p. + app. 25 p. ISBN 951-38-6745-5, 951-38-6746-3 T2312.pdf

Oasmaa, Anja, Kuoppala, Eeva, Selin, Johan-Fredrik, Gust, Steven, Solantausta, Yrjö. 2004. Fast Pyrolysis of Forestry Residue and Pine. 4. Improvement of the Product Quality by Solvent Addition. Energy & Fuels, Vol. 18, No. 5, pp. 1578 – 1583 doi:10.1021/ef040038n

Oasmaa, Anja, Kuoppala, Eeva, Solantausta, Yrjö, Gust, Steven. 2003. Fast Pyrolysis of Forestry Residue. 1. Effect of Extractives on Phase Separation of Pyrolysis Liquids. Energy & Fuels, Vol. 17, No. 1, pp. 1 - 12doi:10.1021/ef020088x

Solantausta, Yrjö. 2000. Cost and performance analysis of new wood-fuelled power plant concepts. Doctoral dissertation: University of Aston in Birmingham. Solantausta, Yrjö, Podesser, Erich, Beckman, David, Östman, Anders, Overend, Ralph P. 2000. IEA Bioenergy Task 22: Techno-economic assessments for bioenergy applications 1998-1999. Final report. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes: 2024, Espoo, VTT Energy, 241 p. ISBN 951-38-5655-0, 951-38-5656-9 T2024.pdf

 

Bio-oil applications

 

Lehto, Jani, Oasmaa, Anja, Solantausta, Yrjö, Kytö, M., Chiaramonti, D.. 2014. Review of fuel oil quality and combustion of fast pyrolysis bio-oils from lignocellulosic biomass: Elsevier. Applied Energy, Vol. 116, No. March, pp. 178 – 190 doi:10.1016/j.apenergy.2013.11.040

Lehto, Jani, Oasmaa, Anja, Solantausta, Yrjö, Kytö, Matti, Chiaramonti, David. 2013. Fuel oil quality and combustion of fast pyrolysis bio-oils. VTT Technology: 87, Espoo, VTT, 79 p. ISBN 978-951-38-7929-7 (Soft back ed.), 978-951-38-7930-3 T87.pdf

Chiaramontia, D., Oasmaa, Anja, Solantausta, Yrjö, Peacocke, C.. 2007. The use of biomass derived fast pyrolysis liquids in power generation: Engines and turbines. Power Engineer, Vol. 11, No. 5, pp. 3 - 25

Chiaramonti, David, Oasmaa, Anja, Solantausta, Yrjö. 2007. Power generation using fast pyrolysis liquids from biomass. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 11, No. 6, pp. 1056 – 1086 doi:10.1016/j.rser.2005.07.008

Oasmaa, Anja, Peacocke, Cordner, Gust, Steven, Meier, Dietrich, McLellan, Richard. 2005. Norms and Standards for Pyrolysis Liquids. End-User Requirements and Specifications. Energy & Fuels , Vol. 19, No. 5, pp. 2155-2163 doi:10.1021/ef040094o

 

Characterisation and standardisation

 

Oasmaa, Anja, Bert van de Beld, Pia Saari, Douglas C. Elliott, Yrjö Solantausta. Norms, Standards & Legislation for Fast Pyrolysis Bio-Oils. Accepted to Energy & Fuels 2015.

Elliot, D.C., Oasmaa, Anja, Meier, D., Preto, F, Bridgewater, A.V.. 2012. Results of the IEA Round Robin on Viscosity and Aging of Fast Pyrolysis Bio-oils: Long-Term Tests and Repeatability. Energy & Fuels, Vol. 26, No. 12, pp. 7362 – 7366 doi:10.1021/ef301607v

Oasmaa, Anja, Källi, Anssi, Lindfors, Christian, Elliott, D.C., Springer, D., Peacocke, C., Chiaramonti, D.. 2012. Guidelines for transportation, handling, and use of fast pyrolysis bio-oil. 1. Flammability and toxicity. Energy & Fuels, Vol. 26, No. 6, pp. 3864 – 3873 doi:10.1021/ef300418d

Elliott, D.C., Oasmaa, Anja, Preto, F., Meier, D., Bridgwater, A.V.. 2012. Results of the IEA Round Robin on Viscosity and Aging of Fast Pyrolysis Bio-oils. Energy & Fuels, Vol. 26, No. 6, pp. 3769 – 3776 doi:10.1021/ef300384t

Oasmaa, Anja, Kuoppala, Eeva, Elliott, Douglas, C.. 2012. Development of the basis for an analytical protocol for feeds and products of bio-oil hydrotreatment: ACS. Energy & Fuels, Vol. 26, No. 4, pp. 2454-2460 doi:10.1021/ef300252y

Oasmaa, Anja, Korhonen, Jaana, Kuoppala, Eeva. 2011. An approach for stability measurement of wood-based fast pyrolysis bio-oils: ACS Publications. Energy & Fuels, Vol. 25, No. 7, pp. 3307-3313 doi:10.1021/ef2006673

Oasmaa, Anja, Peacocke, Cordner. 2010. A guide to physical property characterisation of biomass-derived fast pyrolysis liquids. A guide. VTT Publications: 731, Espoo, VTT, 79 p. + app. 46 p. ISBN 978-951-38-7384-4 P731.pdf

Oasmaa, Anja, Elliott, Douglas, C., Korhonen, Jaana. 2010. Acidity of Biomass Fast Pyrolysis Bio-oils: American Chemical Society. Energy & Fuels, Vol. 24, pp. 6548-6554 doi:10.1021/ef100935r

Oasmaa, Anja, Kuoppala, Eeva, Ardiyanti, A., Venderbosch, R.H., and Heeres, H.J.. 2010. Characterization of Hydrotreated Fast Pyrolysis Liquids: American Chemical Society. Energy & Fuels, Vol. 24, No. 9, pp. 5264-5272 doi:10.1021/ef100573q

Torri, C., Adamiano, A., Fabbri, D., Lindfors, Christian, Monti, A., Oasmaa, Anja. 2010. Comparative analysis of pyrolysate from herbaceous and woody energy crops by Py-GC with atomic emission and mass spectrometric detection. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Vol. 88, No. 2, pp. 175 – 180 doi:10.1016/j.jaap.2010.04.003

Torri, C., Reinikainen, Matti, Lindfors, Christian, Fabbri, D., Oasmaa, Anja, Kuoppala, Eeva. 2010. Investigation on catalytic pyrolysis of pine sawdust: Catalyst screening by Py-GC-MIP-AED. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, No. 88, pp. 7-13 doi:10.1016/j.jaap.2010.02.005

Oasmaa, Anja, Meier, D.. 2009. Norms and Standards. United Kingdom: CPL Scientific Publishing Services Ltd. Chapter 4 in:Bridgwater, A.V., Hofbauer, H. and van Loo, S. (Eds.), ThermalBiomass Conversion, pp. 79-93. ISBN 978-1-872691-53-4

Oasmaa, Anja, Elliott, D.C., & Müller, S.. 2009. Quality Control in Fast Pyrolysis Bio-Oil Production and Use. Environmental Progress & Sustainable Energy, Vol. 28, No. 3, pp. 404 – 409 doi:10.1002/ep.10382

Fonts, I., Kuoppala, Eeva, Oasmaa, Anja. 2009. Physicochemical properties of product liquid from pyrolysis of sewage sludge. Energy and Fuels, Vol. 23, No. 8, pp. 4121-4128 doi:10.1021/ef900300n

Oasmaa, Anja, Kuoppala, Eeva. 2008. Solvent Fractionation Method with Brix for Rapid Characterization of Wood Fast Pyrolysis Liquids. Energy Fuels, Vol. 22, No. 6, pp. 4245 - 4248

Fratini, Emiliano, Bonini, Massimo, Oasmaa, Anja, Solantausta, Yrjö, Teixeira, Jose, Baglioni, Piero. 2006. SANS Analysis of the Microstructural Evolution during the Aging of Pyrolysis Oils from Biomass. Langmuir, Vol. 22, No. 1, pp. 306 – 312 doi:10.1021/la051990a

Oasmaa, Anja, Meier, Dietrich. 2005. Norms and standards for fast pyrolysis liquids 1. Round robin test. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Vol. 73, No. 2, pp. 323 – 334 doi:10.1016/j.jaap.2005.03.003

Oasmaa, Anja, Meier, Dietrich. 2005. Characterisation, analysis, norms & standards: Aston University, Bio-Energy Research Group. Fast Pyrolysis of Biomass: A Handbook. Vol. 3. A.V. Bridgwater (ed.), pp. 19 - 60. ISBN 1-872691-92-7

Oasmaa, Anja, Sipilä, Kai, Solantausta, Yrjö, Kuoppala, Eeva. 2005. Quality improvement of pyrolysis liquid: Effect of light volatiles on the stability of pyrolysis liquids. Energy Fuels, Vol. 19, No. 6, pp. 2556 – 2561 doi:10.1021/ef0400924

Gust, S., McLellan, R.J., Oasmaa, Anja, Ormrod, D., Peacocke, G.V.C.. 2005. Determination of norms and standards for bio-oil as an alternative renewable fuel for electricity and heat production: Aston University, Bio-Energy Research Group. Fast Pyrolysis of Biomass: A Handbook. Vol. 3. A.V. Bridgwater (ed.), pp. 9 - 18. ISBN 1-872691-92-7

Oasmaa, Anja. 2003. Fuel oil quality properties of wood-based pyrolysis liquids. Academic dissertation. Research Report Series, Report: 99, Jyväskylä, Department of Chemistry, University of Jyväskylä, 32 p. + app. 251 p. ISBN 951-39-1572-7

Oasmaa, Anja, Kuoppala, Eeva, Solantausta, Yrjö. 2003. Fast Pyrolysis of Forestry Residue. 2. Physicochemical Composition of Product Liquid. Energy and fuels, Vol. 17, No. 2, pp. 433 – 443 doi:10.1021/ef020206g

Oasmaa, Anja, Kuoppala, Eeva. 2003. Fast Pyrolysis of Forestry Residue. 3. Storage Stability of Liquid Fuel. Energy & Fuels, Vol. 17, No. 4, pp. 1075 – 1084 doi:10.1021/ef030011o

Oasmaa, Anja, Meier, Dietrich. 2002. Pyrolysis liquids analyses - The results of IEA-EU Round Robin. Chippenham: Aston University, Bio-Energy Research Group. Fast Pyrolysis of Biomass: A Handbook. Bridgwater, A. (ed.). Vol. 2, pp. 41 - 58. ISBN 1-872691-47-1

Oasmaa, Anja, Meier, Dietrich. 2002. Analysis, characterisation and test methods of fast pyrolysis. Chippenham: Aston University, Bio-Energy Research Group. Fast Pyrolysis of Biomass: A Handbook. Bridgwater, A. (ed.). Vol. 2, pp. 23 - 35. ISBN 1-872691-47-1

Oasmaa, Anja, Peacocke, Cordner. 2001. A guide to physical property characterisation of biomass-derived fast pyrolysis liquids. VTT Publications: 450, Espoo, VTT Energy, 65 p. + app. 34 ISBN 951-38-5878-2, 951-38-6365-4 P450.pdf

​Pyrolyysi-infra