Sign In

Kestävä kemia

Atomit ja molekyylit tehokäyttöön!

​Kestävä kemia sisältää kemikaalituotteiden, prosessien ja materiaaliratkaisujen suunnittelun ja tuotannon, jotka perustuvat ympäristöystävällisiin ja taloudellisesti kannattaviin teknologioihin lopputuotteiden suoristuskyvystä tinkimättä.

Kestävä kemia tarjoaa kattavasti teknologisia työkaluja maailmassa, jossa resurssit niukkenevat, säädökset kiristyvät ja sosiaalis-taloudelliset haasteet ovat arkipäivää. Kestävä kemia vastaa teollisuuden uudistumistarpeisiin.

Kestävän kemian avulla enemmän ja paremmin: atomit ja molekyylit tehokäyttöön!

Miltä kuulostaisi tuotejohtajuus yrityksesi toimialalla? Raaka-aineiden optimaalinen käyttö, ekotehokkaat prosessit ja mahdollisimman vähäinen jätemäärä ovat esimerkkejä keinoista, joita tarjoamme yrityksesi käyttöön. Uudet, kestävän kemian teknologiat mahdollistavat laadukkaat tuotteet.

Ota VTT mukaan: luodaan yhdessä kilpailuetua taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti kestävälle pohjalle rakentuvilla huippusuorituskykyisillä kemian ratkaisuilla (esim. uudet kemikaalit, tuotantoprosessit).