Sign In

Kemikaalisyntetiikka

VTT auttaa uusien kemian innovaatioiden kehittämisessä!

​VTT kehittää teollisia synteesiteknologioita ja tuottaa lisäarvoisia kemikaalituotteita: ympäristöä säästäviä, funktionaalisia ja kustannuskilpailukykyisiä.

Yhä kasvava resurssien käyttö vaikuttaa tapaamme käyttää energiaa, raaka-aineita ja vettä. Uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden käyttö tulee entistä tärkeämmäksi. Myös prosessien pitää olla tehokkaampia ja tuotteiden älykkäämpiä. Elämänlaadun parantamiseksi ja kemian sektorin kilpailukyvyn mahdollistamiseksi.

Kemia on osa hyvää elämää. Anna meidän kertoa miksi ja miten!

VTT:llä on asiakasprojekteja monikansallisten kemikaaliyritysten kanssa monomeerien ja välituotteiden kehittämiseksi.

VTT:llä on asiakasprojekteja monikansallisten lääkeyritysten kanssa lääke- ja malliaineiden syntetisoimiseksi. Meillä on käytettävissämme myös API-analytiikkaa.

Meillä on toimeksiantoja useiden kansanvälisten yritysten kanssa synteesiprosessien ylösskaalaamiseksi laboratoriosta pilotmittakaavaan.

Sovelluslähtöiset kemistimme ovat inspiroituneet työskentelemään teollisuusvetoisissa projekteissa

VTT:llä on vankka ja laaja osaaminen orgaanisten kemikaalien ja polymeerien suunnittelusta, syntetisoinnista ja formuloinnista. Synteesisuunnittelumme perustuu teollisiin näkökulmiin, kuten skaalautuvuuteen ja toteuttamiskelpoisiin synteesimenetelmiin, lähtöaineiden hyödynnettävyyteen ja vihreän kemian periaatteisiin.

Suoritamme kemian prosessikehitystä aina laboratoriosta pilot-mittakaavaan asti. Palvelumme kattavat myös tuotteiden rakenteiden ja ominaisuuksien vuorovaikutuksen selvittämisen.

Nykyään tutkimuksemme on fokusoitunut katalyyttisten prosessien kehittämiseen hieno- ja erikoiskemikaalien tuottamiseksi biopohjaisista raaka-aineista ja reaktioiden suorittamiseen uusissa väliaineissa (korkean sakeuden reaktiot, ionisten ja eritoten eutektisten nesteiden käyttö liuottimena). Yksi tärkeimpiä tutkimuskohteitamme on uusien toiminnallisten polymeerien, kuten itsejärjestäytyvien ja itsekorjautuvien materiaalien, kehitystyö.

Huipputasoiset laboratorio- ja pilot-mittakaavan reaktorit, analyysilaitteisto ja erittäin osaava, kansainvälisesti suuntautunut henkilökunta

Käytössämme on monipuolinen valikoima panos- ja jatkuvatoimisia reaktoreita laboratoriosta pilot-mittakaavaan sisältäen monipaikkareaktorit, inerttityöskentelyyn soveltuvat reaktorit, tislaus- ja fraktiointilaitteet ja reaktiokalorimetrin.

Palvelumme kattavat myös seuraavat fysikokemialliset analyysit: GC-MS, NMR, SS-NMR, FTIR, NIR, Py-GC-MS, HP-SEC, DSC, CE ja UV-VIS.

VTT tekee yhteistyötä useiden suomalaisten, eurooppalaisten ja amerikkalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. VTT on toiminut lukuisissa kehitysprojekteissa asiakkaiden kanssa seuraavilla asiakassektoreilla: kemia, lääke, metsä ja materiaali.

Esimerkkeinä viimeaikaisista sovelluksista voidaan mainita biopohjaiset monomeerit, välituotteet, lisäaineet, kuten pinta-aktiiviset aineet ja kompatibilisaattorit, sekä funktionaaliset polymeerit ja makromolekyylit.