Sign In

Polymeerien lisäaineet

Lisätään muoviin arvoa!

​Seostus tarkoituksenmukaisilla lisäaineilla parantaa muovien dielektrisiä ja termisiä ominaisuuksia, palonkestoa, UV-suojaa ja barrier-ominaisuuksia. Oikein valittu seostus parantaa muovien suorituskykyä kustannustehokkaasti.

Nopea materiaalitekninen kehitys on tuonut muovimateriaalit varteenotettavaksi korvaajaksi monelle perinteiselle materiaalille. Suunta on vahvasti kohti kevyitä ja biopohjaisia ratkaisuja.

Olemme optimoineet yhteistyössä Carbodeon Oyn kanssa uusiin tuotteisiin soveltuvan lämpöjohtavan kestomuovikomposiitin, jonka toiminta perustuu nanotäyteaineisiin.

Räätälöityjä muoveja

VTT:n monipuolinen tutkimusympäristö mahdollistaa nanodispersioiden tarkan kontrollin. Kemiallisten ja fysikaalisten vuorovaikutusten tunteminen ja hallinta on avaintekijä muovimateriaalien ominaisuuksien räätälöinnissä. Seosaineiden valinta ja käyttö tehdään tulevan sovelluksen mukaan. Teknis-taloudellinen analyysi auttaa tehokkaimman ratkaisun löytämisessä.

Kesto- tai kertamuovin dielektristen ominaisuuksien säätäminen vaatii ilmiöiden ymmärtämistä eristemateriaalien suunnittelussa nanotasolta lähtien. Lisäksi VTT:llä on aktiivista nanomateriaali- ja prosessikehitystä esimerkiksi muovien palonsuojaukseen ja sähkömekaanisiin kalvoihin liittyen.

Paras kokonaissuoritus

VTT:n tutkimusympäristö mahdollistaa muovien materiaali- ja prosessointikehityksen joustavasti. Materiaalista ja kohteesta riippuen tutkimusta voidaan tehdä laboratoriotason piensarjoista aina tuotantotasoon asti. Tutkimuksen laajan skaalan takia VTT on avainpartneri useassa eurooppalaisessa konsortiossa.

Sovelluskohteen mukaan valitulla seostuksella muovien ominaisuuksia voidaan säätää optimaalisiksi. Materiaaleja soveltavia aloja ovat mm. pakkausteollisuus, sähkölaitteiden valmistajat (esim. korkeajännite-eristeet, konsesaattorikalvot ja kaapelit) sekä rakennusteollisuus (esim. vaahdot).

Muovien ominaisuuksien parantamisella on myös monia epäsuoria etuja, kuten alhaisemman materiaalin kulutuksen ja kevyempien rakenteiden tuomat energia- ja resurssitehokkuus.