Sign In

Polysakkaridit

Kehittämme polysakkaridipohjaisia materiaaleja ja sovelluksia

​VTT:llä on vuosikymmenten kokemus taloudellisesti kannattavien polysakkaridipohjaisten materiaalien kehityksestä useille teollisuuden aloille. Kaikki polysakkaridit, kuten tärkkelys, hemiselluloosa ja (nano)selluloosa, voidaan funktionalisoida kemiallisella ja entsyymipohjaisella muuntelulla.

Työ perustuu jatkuvasti kasvavalle tarpeelle korvata öljypohjaisia kemikaaleja ja materiaaleja taloudellisesti kannattavilla vihreillä vaihtoehdoilla. Globaalien talousdirektiivien ja lainsäädännön muutokset ovat luoneet tarpeen tehokkaammille prosesseille ja helppokäyttöisemmille materiaaleille. 

VTT on kehittänyt polysakkaridipohjaisia materiaaleja ja sovelluksia niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin asiakkaille kemian-, metsä- ja pakkausteollisuuden aloilla jo vuosikymmenten ajan.

Polysakkaridien kemiallinen muokkaus

Ydinosaamisemme kattaa koko polysakkaridien arvoketjun aina raaka-aineiden valinnasta kaikkien polysakkaridien tärkeimpiin muunnoksiin ja ominaisuuksiin, kuten lämpömuovautuvuus, varaus, hydrofobisuus, yhteensopivuus, liukoisuus jne. Viime aikoina polysakkariditutkimuksemme on keskittynyt selluloosapohjaisiin tuotteisiin, selluloosan reaktiivisuuden parantamiseen ja selluloosan kannattavaan funktionalisointiin esimerkiksi liuotinvapaiden ja yhdenmukaisten prosessien avulla. Olemme lisäksi kehittäneet ympäristöystävällisiä ja helposti kierrätettäviä polysakkaridiliuottimia, joita voidaan käyttää useissa eri reaktioissa.

Arvokkaat biomateriaalit

VTT:llä on pitkä kokemus polysakkaridien arvon lisäämisestä ja valorisaatiosta. Meillä on käytössämme täydellinen laboratorio sekä varustus ja laitteet pilottiprojektien toteuttamiseen. VTT:llä on myös useita analyyttisia välineitä raaka-aineiden ja synteettisten polysakkaridituotteiden ominaisuuksien sekä sovellusten tehokkuuden määrittelemiseen. Tarjoamme myös teknis-taloudellista laskentaa ja roadmapping-palveluita.

VTT on tehnyt yhteisrahoitteisten EU- ja Tekes-projektien puitteissa yhteistyötä useiden suomalaisten ja kansainvälisten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja teollisten kumppanien kanssa. Tutkimus- ja kehitystyötä on tehty myös suorassa yhteistyössä teollisten kumppanien kanssa.

VTT on toiminut useiden merkittävien asiakassektorien kanssa koko arvoketjun mitalta. Tutkimuskeskuksen yhteistyökumppaneihin on kuulunut muun muassa metsä- ja kemianteollisuuden yhtiöitä sekä loppukäyttäjiä kuten polymeeri- ja pakkausvalmistajia ja vedenpuhdistusyrityksiä.