Sign In

Vihreät liuottimet

Älä ole ainoastaan vihreä – hyödy siitä!

VTT kehittää vihreitä liuottimia pohjautuen kahteen tai useampaan yhdisteeseen, jotka muodostavat yhdessä homogeenisen liuoksen, jolla on ainutlaatuiset ominaisuudet.

Useita erilaisia vihreitä ja myrkyttömiä kemikaaleja ja jopa entsyymejä voidaan hyödyntää taloudellisesti.
DES:t ovat ympäristöä säästävä ja edullinen vaihtoehto nykyisin käytetyille liuottimille.

Osaamisesta tuotteisiin

VTT:n osaaminen kattaa koko tutkimusketjun alkaen DES:n valmistuksesta sekä niiden hyödyntämisestä aina kemikaalien kierrätykseen saakka. Nykyinen tutkimus keskittyy biomassan fraktiointiin ja liuottamiseen sekä erotettujen komponenttien arvonlisäykseen uusina materiaaleina ja materiaalien rakennusyksikköinä.

Laitteet, osaaminen ja yhteistyö

Käytössämme on loistavat tilat aina laboratoriosta pilot-mittakaavaan asti kattaen huippuluokan laitteet ja osaamisen.

VTT tekee yhteistyötä useiden suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen sekä tutkimuslaitosten kanssa. VTT on toiminut lukuisissa kehitysprojekteissa yhdessä asiakkaiden kanssa mm. seuraavilla asiakassektoreilla: kemian-, polttoaine- ja lääketeollisuus.

VTT:n osaamista ympäristöystävällistä liuottimista voidaan hyödyntää mm. biomassan fraktioinnissa sekä enzymaattisissa esikäsittelyissä ja hydrolyysissä uusiksi tuotteiksi ja kemikaaleiksi.