Sign In

Prosessien ja energiasysteemien dynaaminen mallinnus

Astu virtuaalimaailmaan ja testaa uudet prosessikonseptisi VTT:llä!

Apros on dynaaminen simulointiympäristö, jonka avulla voidaan mallintaa sekä yksikköprosesseja että monimutkaisia prosessikokonaisuuksia.

Aprosta voidaan käyttää prosessi- ja automaatiosuunnittelun tukena, optimoinnissa sekä uusien laitteiden ja säätötapojen simulointiympäristönä. Apros soveltuu myös prosessi-ilmiöiden tutkimiseen, pilotointiin ja kokeelliseen suunnitteluun. Operoinnissa ja ylläpidossa Aprosta voidaan käyttää koulutusympäristönä sekä prosessianalyyseissä ja vianmäärityksissä. VTT tarjoaa korkeatasoisia suunnittelu-, mallinnus- ja optimointipalveluja.

Astu virtuaalimaailmaan ja testaa uudet prosessikonseptisi VTT:llä – siten näet konseptisi edut ja ongelmat helposti ja taloudellisesti. 

VTT:llä tehtiin dynaaminen, ylikriittisillä höyryn parametreilla toimiva leijupetikattila, jota voidaan käyttää sekä ilma- että happipoltossa. Projektiin sisältyi lisäksi hapentuotanto- ja CO2-puhdistuslaitoksien dynaamisten mallien rakentaminen sekä integrointi CFBC-kattilaan. Simuloinneilla tutkittiin CO2-talteenottoon perustuvaa polttotekniikkaa. 

Prosessi-ilmiöt ja mallinnus

Meillä on erinomainen tuntemus leijupolttoprosessien ilmiöistä, prosessimallinnuksesta ja -optimoinnista. VTT tarjoaa myös Apros-ohjelmiston täydet tuki- ja kehitystoiminnot. VTT:n pilot-kattiloiden ja simulointiympäristön antaman informaation avulla voit minimoida prosessien kehittämisen riskit ja kulut. 

Tällä hetkellä olemme keskittyneet hiilidioksidin talteenottokonsepteihin, hybridivoimalaitoksiin, aurinkokenttiin ja em. prosessien säätötekniikoihin ja kokonaishallintaan. 

Kokeellisen toiminnan ja mallinnuksen yhdistämisen edut

VTT:llä on käytössään huipputason koe- ja analyysilaitteet leijupolton tutkimuksessa. Koeympäristömme mahdollistaa kuplapeti-, kiertoleiju- ja arinapolton tutkimuksen laboratoriokokoluokasta pilot-kokoluokkaan. Koeympäristöstä saatavaa informaatiota voidaan hyödyntää mallinnusympäristössämme teollisen kokoluokan kattiloiden tutkimuksessa ja kehityksessä.

Teemme yhteistyötä sekä kotimaisten että ulkomaisten energiayhtiöiden, kattilavalmistajien ja tutkimuslaitosten kanssa. 

Polton tutkimukseen liittyy läheisesti myös materiaalitekniikka, polttoainetuotanto, mittaus- ja analysointimenetelmien ja -laitteiden käyttö ja soveltaminen tutkimuksessa sekä automaatiotekniikka ja -järjestelmät.