Sign In

Termokemiallinen konversio

Kehitämme uusia ja kestäviä teknologioita biokemikaalien ja vähähiilisen energian tuotantoon

​Termokemiallisten konversioiden tutkimusalue kehittää uusia ja kestäviä teknologioita biokemikaalien ja vähähiilisen energian tuotantoon. 

VTT:n ainutlaatuinen tutkimusinfrastruktuuri ja kyky yhdistellä teknologista ennakointia, kokeellista työtä, kattavaa prosessituntemusta ja prosessien mallinnusta tekee meistä ainutlaatuisen yhteistyökumppaninglobaalissa mittakaavassa. 

Tarjoamiimme palveluihin kuuluvat teknis-taloudellinen kehittäminen ja ennakointi, laboratorio- ja pilottitason kokeellinen työ, prosessikehitys ja teollisten demonstraatioiden tuki. 

Visiomme on olla edelläkävijä uusien, kestävien konseptien luomisessa ja huipputeknologian kehittämisessä maailman cleantech-markkinoille.