Sign In

Katalyyttitutkimusta kaasufaasiprosesseihin

Löydä modernin katalyysin ja edistyneiden reaktorien tarjoamat mahdollisuudet!

​VTT kehittää katalyyttejä ja prosesseja erilaisiin heterogeeniseen katalyysiin pohjautuviin prosesseihin:

  • Erinomaiset laitteistot katalyyttien valmistukseen, karakterisointiin ja testaukseen.
  • Pitkä kokemus katalyyttien ja prosessiolosuhteiden optimoinissa ja katalyyttien kehittämisessä.

 
Reaktorilaitteistomme ovat helposti muunneltavissa monipuoliseen katalyyttitestaukseen laboratoriosta pilot-mittakaavaan asti.

VTT kehitti vuosina 2008-2011 NSE Biofuelille kaasutus ja kaasunpuhdistuysteknologian, johon kuului uudenlainen reformointitekniikka biomassapohjaisen kaasutuskaasun puhdistukseen nestemäisten liikennepolttoaineiden tuotantoon. Kehitystyö johti 5 MW:n pilot-laitokseen.

VTT:n valmistamia kaasunpuhdistuskatalyyttejä on käytetty myös Kokemäen voimalaitoksella demonstraatioprojektissa vuosina 2005-2007 ja tanskalaisessa Skiven voimalaitoksessa vuonna 2006.

Synteesikaasun jalostus

Olemme työskennelleet yli 30 vuotta biomassapohjaisen kaasutuskaasun katalyyttisen puhdistuksen parissa. Kehitystyön tuloksena VTT:n kaasunpuhdistusteknologiaa on käytetty voimalaitoksissa ja kehittämämme refomointiteknologia on patentoitu maailmanlaajuisesti BTL ja SNG sovelluksiin. Tällä hetkellä työskentelemme synteesikaasun jalostuksen, polttokennokatalyysin ja nanokatalyyttien parissa. 

Pystymme valmistamaan katalyyttejä useisiin eri sovelluksiin teollisesta mittakaavasta mikrokanavareaktoreihin käyttämällä impregnointi-, saostus-, ALD, FSP ja pinnoitustekniikoita. Lisäksi olemme kehittäneet yli vuosikymmenen ajan räätälöityjä zirkoniakatalyyttejä kaasunpuhdistukseen. Tämä tekniikka on patentoitu maailmanlaajuisesti.

Monipuoliset laboratoriot katalyyttitutkimukseen

Laboratoriomme ovat erikoistuneet heterogeenisten katalyyttien testaukseen kaasufaasiolosuhteissa, mutta laitteemme voidaan myös muokata lukuisiin käyttötarkoituksiin. Pystymme tekemään pitkäaikaiskokeita ja vaihtelemaan syklisesti prosessiolosuhteita täysin automatisoiduilla laitteillamme. Voimme myös testata katalyyttejä todellisissa prosessiolosuhteissa VTT:n penkki- ja pilot-mittakaavan laitteilla.

Teemme tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden kanssa erityisesti uusiutuvan energian, polttokennojen ja katalyyttikehityksen parissa. Tutkimme jatkuvasti myös uusia mahdollisuuksia ja sovelluksia hyödyntää katalyysiosaamistamme.

Osaamistamme ja laitteistojamme voidaan käyttää heterogeenisten katalyyttien tutkimukseen kaasufaasiprosesseihin, kuten synteesikaasun jalostukseen, polttokennoreformereihin, metanaatioon ja mikrokanavareaktoreiden kehitykseen.