Sign In

Vähähiilisen talouden prosessiratkaisut

Ainutlaatuinen yhdistelmä syvällistä prosessiymmärrystä, kokeellisen työn tuomaa tietoa ja huippuluokan mallinnustyökaluja

​Tarjoamme luotettavan ja läpinäkyvän perustan korkean tason strategiselle päätöksenteolle, tiekartoille sekä teknologiaa ohjaavalle tukipolitiikalle, joka pohjautuu kattavaan energiasektorin ja prosessiteollisuuden ymmärtämiseen. Teknistaloudellinen arviointi yhdistää prosessimallinnuksen taloudelliseen tarkasteluun ja liiketoimintaympäristön ymmärtämiseen, millä luodaan kvantitatiivista ja kvalitatiivista ymmärrystä siitä, mitä vaikutuksia talouteen ja päästöihin teknologialla ja tutkimuksen läpimurroilla voi olla. Teknistaloudellisen tarkastelut ovat ensisijainen työkalu tuottaa tietoa ja ohjausta tutkimuksen, tuotekehityksen ja kaupallistumisen kaikkiin vaiheisiin.

Kilpailuvalttimme on ainutlaatuinen yhdistelmä syvällistä prosessiymmärrystä, kokeellisen työn tuomaa tietoa ja huippuluokan mallinnustyökaluja sekä osaamista. Tarjoamme yhdistelmää, joka perustuu prosessi-integrointiin ja mallinnukseen työkaluihin, esimerkkeinä Aspen Plus, Aspen Plus Dynamics, Apros ja Balas, sekä VTT:n Skynet™-talousarviotyökaluun, joilla voidaan tehdä kasvihuonekaasuja koskevia kevennettyjä elinkaariarvioita (streamlined LCA). Viimeaikainen tutkimuksemme on keskittynyt eri aihealueisiin kuten CCS, CHP, bioenergia, RES-hybridit ja WtE.

Teknistaloudellsita tietoa päätöksenteon tueksi eri investointiprosessin vaiheissa

Arvokkain resurssimme on henkilöstö, joka kykenee yhdistämään tietoa kaikilta VTT:n erityisosaamisalueilta kokeellisesta työstä saamaamme tietotaitoon ja kokemukseen. Vaikka toimintamme tärkein alue on Euroopassa, olemme globaalisti verkostoituneita ja mukana esimerkiksi seuraavien järjestöjen toiminnassa: European Energy Research Alliance (EERA), Zero Emission Platform (ZEP), European Biofuels Technology Platform (EBTP), Intgernational Energy Agency GreenHouse Gas R&D Program, IEA Bioenergy Agreement ja World Energy Council. Tutkimuksemme painopiste on vahvasti energiasektorissa ja energiaintensiivisessä prosessiteollisuudessa, mutta näyttömme ulottuvat myös muille sektoreille.

Tavoitteenamme on tarjota riittävän tarkkaa teknistaloudellista tietoa eri markkinatilanteissa, erityisesti investoijan näkökulmasta. Työmme linkittyy käytännössä kaikkeen SONE:n teknolgoiakehitykseen, joiden kanssa teemme myös tiivistä yhteistyötä.