Sign In

Uusiutuvat kemikaalit

 

​​​

Bio-pohjaiset vaihtoehdot polyesterille

VTT:n pitkälle edennyt biomonomeerien tutkimus ja kehitys keskittyvät polyestereiden ja – olefiinien vaihtoehtoihin, kuten polyesterin korvaamiseen.

Kehitämme useiden tieteellisten menetelmien avulla uusia ja kustannustehokkaita menetelmiä korkealaatuisten monomeerien valmistusta varten.

Viisi korkean osaamisen sovellusaluetta

VTT hyödyntää biomonomeerien kehityksessä laajamittaista osaamistaan mm. seuraavilla aloilla:

  • Teollinen biotekniikka
  • Metabolian muokkaus
  • Ympäristöystävällinen prosessikemia
  • Termokemiallinen konvertointi
  • Kaasutus.

Ylivertainen PGA … ja lisää on luvassa!

VTT käyttää monomeerien ja polymeeriraaka-aineiden valmistamisessa sekä bioteknisiä että termokemiallisia menetelmiä. Lippulaivamme on biopohjaiseen glykolihappoon perustuva PGA-muovi, joka läpäisee erittäin vähän happea. PGA-materiaalin kehittämisessä teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.

 ​​​

Ratkaisumme:

Täyskorvaavat vaihtoehdot polttoaineille ja kemikaaleille 

Heti käyttöönotettavat korvaustuotteet polttoaineissa ja kemikaaleissa mahdollistavat muutoksen ilman, että nykyistä prosessia täytyy muuttaa. VTT:n biopohjaiset, muut kuin ruokaketjuun vaikuttavat kemikaalit edustavat matalan investointikynnyksen ratkaisuja, jossa olemme tehneet paljon jo tähän mennessä.

VTT kehittää uusia polymeerejä ja tuotantomenetelmiä asiakkaille, jotka haluavat lisätä kilpailukykyään ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Korkean suorituskyvyn biopohjaiset polymeerit voivat toimia pohjana uusille lisäarvotuotteille pakkauksista kuluttajatuotteisiin ja erityissovelluksiin.


​​​​Dihapot

VTT on kehittänyt prosesseja, joissa luonnossa esiintyvät polysakkaridit muutetaan aldarihapoiksi (esim. galaktari- ja glukarihappo) ja nämä hapot edelleen hyödyllisiksi uusiksi kemikaaleiksi ja materiaaleiksi

​ ​​​

​​​​Olefiinit

VTT:n ydinkompetenssi on prosessin kehittäminen ideasta laboratoriovaiheen kautta aina pilotointiin asti.

​ ​​​

​​​​Rasvahapot ja uuteaineet

VTT:n avainosaamiseen kuuluu kehittää rasvahappojen ja uuteaineiden eristämismenetelmiä ja jatkojalostaa niistä hieno- ja erikoiskemikaaleja. 

​ ​​​

Furaanidikar-boksyylihappo (FDCA)

Teemme uusille prosesseille konseptisuunnittelua ja tekno-ekonomisten mahdollisuuksien arviointia. Kehitämme prosesseja ideavaiheesta laboratorio- ja pilot-mittakaavaan. Käytämme työssä panos- ja jatkuvatoimisia reaktoreita sekä useita analyyttisiä menetelmiä.

​ ​​​

Biopolymeeriä glykolihaposta

VTT on kehittänyt valmistustekniikoita polyglykolihappoon johtavan arvoketjun eri vaiheisiin: hiivakantoja glykolihapon biotekniseen valmistukseen ja kustannustehokkaita glykolihapon polymerointitekniikoita.

​ ​​​

​​​​Bioaromaatit

VTT kehittää aromaattisia kemikaaleja joiden sovelluskohteita ovat: biopolttoaineet, jotka tuotetaan katalyyttisesti biomassan kaasutus- tai pyrolyysireittiä, ja Bio-BTX (bentseeni, tolueeni, ksyleeni).

​ ​​​

​​​​Edullisia sokereita lignoselluloosasta

Meillä on osaamista esikäsittelymenetelmien kehityksestä, esimerkkeinä emäksinen hapetus- ja organosolv-teknologiat. Lisäksi meillä on lukuisia mekaanisia jauhatus- ja kuidutusmenetelmiä biomassan muokkaukseen.

​ ​​​​ ​​​

​ ​​​

Pyrolysis.jpg
 

 

Lisärvoa ligniinistä​​​​​​

 VTT muuttaa ligniinin suorituskykyisiksi polymeereiksi. Sitä käytetään vaihtoehtona useille polyaromaateille termomuokattavissa rakennemateriaal​eissa, pinnoitteissa ja liimoissa. Me voimme räätälöidä ligniinipohjaisen materiaalin sovellukseesi.

​​​​Hiilletyt erikoistuotteet

VTT kehittää märkähiiltoprosessiin (HTC) perustuvia biopohjaisia tuotteita. VTT keskittyy kehittämään arvokkaita kiinteitä ja nestemäisiä tuotteita ja parantamaan prosessin kokonaistehokkuutta.

​ ​​​

Ligniinidispersiot ja kolloidit

VTT:llä on erittäin vahva osaaminen ligniinikemiassa, ligniinin karakteroinnissa ja analytiikassa sekä biopolymeerien dispersioiden valmistuksessa moniin erilaisiin sovelluksiin.

​ ​​​

​​​​Ligniinin erotus ja karakterointi

VTT:n painopiste on vahvasti ligniinin jalostuksessa, jossa tähdätään ligniinin aromaattisen luonteen hyväksikäyttöön synteettisen fenolin korvaajana uusissa biopohjaisissa tuotteissa.

​ ​​​

Liimat ja adhesiivit

VTT kehittää seuraavia biopohjaisia adhesiiveja: ligniinipohjaiset formaldehydivapaat formulaatioliimat,  polysakkaridiliimat, kuten paperitärkkiliimat, ja selluloosapohjaiset kuumaliimayt.

​​​​Termoplastinen ligniini

VTT tutkii aktiivisesti termoplastisia ligniinikomposiitteja. Tutkimuksessa keskitymme erityisesti ligniinin kemialliseen ja ulkoiseen plastisointiin, polymeeriseoksiin, kuitulujitettuihin komposiitteihin ja hajukysymyksiin.

 

​ ​​​

 Peruskemikaalit biomassasta

​ VTT hyödyntää bioteknisiä ja kemiallisia prosesseja biomassan muuntamiseen peruskemikaaleiksi. Tuotteidemme ja teknologioidemme avulla voit erikoistaa yrityksesi peruskemikaalien tarjontaa ja vähentää riippuvuutta nykyisistä toimittajista. ​

​​​​Bioprosessien kehittäminen

VTT on paras yhteistyökumppani eri organismien hyödyntämisessä bioprosesseissa – me hallitsemme bakteerit, hiivat ja homeet, levät ja kasvisolut.​

​ ​​​
 

​​​​Synteesikaasu T&K ja analytiikka

VTT:llä on pitkä kokemus prosessikaasujen analytiikasta sekä asiakkaan prosessien optimoinnista.

​ ​​​

​​​​C1-talous

VTT voi auttaa sinua hyödyntämään hiilidioksidia ja muita kierrätetystä jätteestä, palamiskaasuista tai ilmakehästä peräisin olevia C1-yhdisteitä prosessiin syötettävän raaka-aineen lähteenä.

​ ​​​

Proteiinien kehitys ja muokkaus

Tutkimme ja kehitämme proteiineja moniin sovellutuksiin: uusia ja parempia entsyymejä sekä nanomateriaaleja ainutlaatuisilla ominaisuuksilla.

​ ​​​

Proteiinin tuotto

VTT kuuluu maailman johtaviin tutkimuslaitoksiin Trichoderma reesei -rihmasienen kehittämisessä proteiinintuottoisäntänä.

​ ​​​

​​​​Metabolian muokkaus

VTT on erilaisten hiivojen, filamenttihomeiden ja syanobakteerien sekä geeniteknisen ja aineenvaihdunnan muokkauksen asiantuntija.

​ ​​​

​​​​Synteettinen biologia

Keskeisiä osaamisalueitamme ovat metabolisten mallien laskeminen perustuen genomisekvenssitietoon, metabolisten fluksien ja genomilaajuisen tiedon analysointi, vertaileva genomiikka ja proteiiniperheiden analyysi.

​ ​​​

​ ​​​​ 

​​​​​​​​Infrastruktuuri ja liiketoiminnan kehittäminen


​​​​BIORUUKKI pilotointikeskus

Bioruukki yhdistää VTT:n kemian, energian ja biomassan käsittelyyn liittyvän osaamisen. Bioruukki tarjoaa yrityksille maailmanluokan puitteet uusien teknologioiden kehittämiseen sekä kansallisen biotalousstrategian toteuttamiseen.

​ ​​​

​​​​Biotalouden konseptikehitys ja -evaluointi

VTT:n vahva osaaminen teknologiakehityksessä yhdistettynä organisaation laajalti käytettyihin systemaattisiin arviointi-, simulointi- ja mallinnusmenetelmiin nopeuttaa uusien konseptien kokonaisvaltaista toteutettavuusarviointia. Tutustu mitä VTT:n kanssa voidaan saavutta​​a:

​ ​

​Tuoreita ajatuksia

Asiakkaidemme mukaan yhteistyö VTT:n kanssa tuottaa lisäarvoa monin tavoin. Se tuo mukanaan tuoreita ajatuksia, tarjoaa hyväksi havaittuja teknologioita, jotka voidaan räätälöidä heidän nimenomaisiin tarpeisiinsa, ja nopeuttaa kehitys- ja toteutusprosessia.

Miten toimimme

VTT:n kanssa työskentely on erilaista. Sen sijaan että kehittäisimme kaiken sisäisesti tai työskentelisimme omia ratkaisujaan eteenpäin vievien yritysten kanssa, toimimme osana tiimiänne. VTT:n kanssa saatte pääsyn syvään ja laajaan biopohjaisten peruskemikaalien​ tutkimukseen ja kehitykseen.

Keskustellaan

Kutsumme teidät tapaamiseen kanssamme, jotta voimme paremmin ymmärtää tärkeimmät kohtaamanne haasteet ja miten voimme auttaa teitä ratkaisemaan ne.

 ​OTA YHTEYTTÄ