Sign In

C1-talous

 

C1-talous

​​

Uusia tuotteita hiilen talteenotolla!

​​Kohti kiertotaloutta

VTT kehittää ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi biopolttoaineilla ja biopohjaisia tuotteiden korvaamiseksi petrokemikaaleilla. VTT voi auttaa sinua hyödyntämään hiilidioksidia ja muita kierrätetystä jätteestä, palamiskaasuista tai ilmakehästä peräisin olevia C1-yhdisteitä prosessiin syötettävän raaka-aineen lähteenä.

Teknologiset kokonaistoimitukset

VTT on jo vuosikymmenien ajan kehittänyt keskeisiä mahdollistavia teknologioita, joita voidaan hyödyntää sekä biopohjaisissa arvoketjuissa että tuotteissa ja prosesseissa, jotka mahdollistavat kiertotalouden syntymisen.

Yksi tällaisista teknologioista on termokemiallinen jalostus. Sen avulla kiinteä jäte, kuten muovi, voidaan muuntaa C1-yhdisteiksi. Nämä puolestaan voidaan muuntaa erilaisiksi tuotteiksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimivien kemiallisten prosessien tai mikrobisolutehtaiden avulla. Tämän lisäksi käyttämämme fotosynteettiset organismit pystyvät muuntamaan ilmakehän hiilidioksidia erilaisiksi lisäarvotuotteiksi pelkän auringonvalon tai sähkön avulla.