Sign In

Hiilletyt erikoistuotteet

Autamme uusien arvoketjujen suunnittelussa biopohjaisille raaka-aineille

​VTT kehittää märkähiiltoprosessiin (HTC) perustuvia biopohjaisia tuotteita. Tässä prosessissa biopohjaisia raaka-aineita muokataan vedessä korotetussa lämpötilassa. VTT keskittyy: 

  • Kehittämään arvokkaita kiinteitä ja nestemäisiä tuotteita
  • Parantamaan prosessin kokonaistehokkuutta.

 

Puhtaat raaka-aineet, kuten selluloosa ja ligniini ovat kiinnostavia vaihtoehtoja valmistettaessa uusia korkean jalostusasteen hiilituotteita. Jätevirtoja, kuten lietettä, voidaan hyödyntää esimerkiksi energialähteenä HTC:n jälkeen.

Korkean jalostusasteen tuotteita kestävän kehityksen mukaisella prosessilla

VTT:llä on useiden vuosien kokemus erilaisten biomassojen märkähiiltämisestä sekä bulkkituotteiksi (esim. polttoaineet, maanparannusaineet ja lannoitteet) että korkean jalostusasteen tuotteiksi (esim. komposiitit, adsorbentit, nanomateriaalit, elektrodit). Asiantuntemus liittyy ymmärrykseen biomassan rakenteesta ja sen käyttäytymisestä korkeammissa lämpötiloissa, prosessin optimointiin ja kattavaan analyysi- ja testausvalmiuteen.

Meneillään olevissa tutkimushankkeissa VTT kehittää mm. hiilinanopartikkeleita erikoistuotteisiin ja tutkii erilaisten sivuotteiden ja ravinteiden talteenottoa prosessien kokonaistalouden lisäämiseksi.

Kattava tutkimusympäristö ja osaava henkilökunta

VTT:n monipuolinen tutkimusympäristö kattaa koko tuotantoketjun raaka-aineiden esikäsittelystä uusien hiilimateriaalien ja platform-kemikaalien tuottamiseen. Tutkimusympäristö käsittää laboratoriopalveluja, laboratorio- ja pilot-mittakaavan laitteita ja monipuolisia analyysitekniikoita.

Yhteistyötahot alueella:

  • Metsä- ja Maatalousteollisuus
  • Kunnalliset ja Teolliset jätevedenkäsittelylaitokset
  • Konepajateollisuus
  • HTC-alalla toimivat pk-yritykset
  • Loppukäyttäjät