Sign In

Ligniinidispersiot ja kolloidit

Voisiko ligniinillesi saada lisäarvoa hyödyntämällä sitä paremmin?

​VTT on kehittänyt uusia ligniinidispersioita ja -kolloideja, joita voidaan hyödyntää erilaisissa materiaalisovelluksissa, kuten:

  1. Paperin ja kartongin päällystyksessä
  2. Polyelektrolyyttisinä dispergointiaineina betonin valmistuksessa

Biopohjaisilla ligniinidispersioilla korvataan fossiilista alkuperää olevia muovituotteita ja samalla hyödynnetään uusiutuvia ligniiniluonnonvaroja. Ligniinidispersioilla on monia potentiaalisia sovelluskohteita.

Biopolymeerien vesidispersiot moniin sovelluksiin

VTT:llä on erittäin vahva osaaminen ligniinikemiassa, ligniinin karakteroinnissa ja analytiikassa sekä biopolymeerien (erityisesti tärkkelyksen ja hemiselluloosien) dispersioiden valmistuksessa moniin erilaisiin sovelluksiin. Muiden biopolymeerien dispersioista saatua kokemusta sovelletaan eri lähteistä saataviin ligniineihin.

Viime aikoina olemme testanneet havu- ja lehtipuuligniinin vesidispersioiden filmin muodostumiskykyä ja käyttöä HTC-prosessissa (hydroterminen hiiltäminen).

Korkeatasoinen analytiikka ja pilot-mittakaavan sovelluskokeet

VTT:llä on erinomaiset valmiudet analysoida ja karakteroida ligniinejä ja ligniinidispersioita sekä hyvät mahdollisuudet valmistaa dispersioita ja toteuttaa sovelluskokeita pilot-mitassa.

Ligniinidispersiot palvelevat monia teollisuuden aloja, kuten ligniinin hyödyntämisestä kiinnostuneita yrityksiä (metsäteollisuus, bioenergia) ja kemianteollisuutta.

Vesipohjaisia ligniinidispersioita voidaan käyttää useissa tuotteissa ja prosesseissa, kuten dispersio- ja emulsioliimoissa, painoväreissä, biopohjaisissa barrier-materiaaleissa (pakkaukset) ja HTC-prosessissa.