Sign In

Liimat ja adhesiivit

Kun pyrit kestävän kehityksen mukaisiin biokomposiitteihin, tutustu VTT:n bioliimoihin ja -adhesiiveihin!

VTT kehittää seuraavia biopohjaisia adhesiiveja:

  1. ligniinipohjaiset formaldehydivapaat formulaatioliimat, 
  2. polysakkaridiliimat, kuten paperitärkkiliimat, ja 
  3. selluloosapohjaiset kuumaliimat.

Uuden sukupolven bio-adhesiivit ovat kasvava liiketoiminta-alue. Ne pienentävät osaltaan tuotteiden hiilijalanjälkeä, mutta ovat myös turvallisempia ja helpompia käyttää puu-, paperi- ja komposiittituotteissa.

​Adhesiiveja käytetään muun muassa pakkaus-, rakennus- ja tekstiilimateriaaleissa.

Ydinosaaminen

VTT on patentoinut teknologioita ja kehittänyt formulaatiota hintakilpailukykyisille biopohjaisille ja uusiutuvista materiaaleista valmistetuille adhesiiveille, joiden toimivuus on testattu paperi-, puu- ja muoviliitoksissa. Esimerkkeinä VTT:n biopohjaisista adhesiiveista voidaan mainita:

  1. tärkki ja ligniini-/tanniinipohjaiset formaldehydivapaat hartsit, joiden ristisilloitusaine on myrkytön ja joilla on korkea lujuus, 
  2. laajalla viskositeettialueella varioidut tärkkelys-, hemiselluloosa- ja selluloosa-asetaattipohjaiset kuumaliima-adhesiivit paperi- ja kuitupakkauskäyttöön ja
  3. korkean kiintoainepitoisuuden tärkkipohjaiset vesiliimat.

VTT tutkii ligniinin hyödyntämistä liimakomponenttina myös etikettien painesensitiivisissä adhesiiveissa. 

Tarjoama

VTT:llä on laaja osaaminen ja asiantuntemus liima-aineiden (ligniini, tärkki, selluloosa, ksylaani hemiselluloosa) modifioinnissa ja adhesiivien formuloinnissa. Lisäksi VTT:llä on ajanmukaiset laboratoriot ja välineet tutkimus- ja kehitystyöhön laboratoriosta pilottimittakaavaan.

VTT on tehnyt lukuisia asiakasprojekteja useille raaka-aineen ja liimojen/adhesiivien valmistajille. Lisäksi olemme tehneet näille asiakkaille arvioita erilaisten sivu- ja jätevirtojen hyödyntämisestä adhesiiveissa.

VTT:llä on laaja tuotevalikoima kuumaliimoista termosettihartseihin, ja valikoima kattaa koko sovellusalueen pakkauksista komposiitteihin.