Sign In

Termoplastinen ligniini

Me autamme sinua korvaamaan muovin sekoitteissa ja komposiiteissa!

​VTT on kehittänyt kraft-ligniinistä lämpömuokattavan version korvaamaan muovin:

  1. Kraft-ligniini on oksastettu ja plastisoitu rasvahapoilla
  2. Käytetty komposiiteissa luonnon- ja massakuitujen kanssa

Kraft-ligniinin saatavuus on lisääntynyt uusien keittoprosesseja tehostavien ligniinin erotusprosessien myötä. Ligniini mahdollistaa biopohjaisen aromaattisivuvirran, joka korvaa muovin sekoitteissa ja komposiiteissa.

Ligniinikomposiitit

VTT tutkii aktiivisesti termoplastisia ligniinikomposiitteja. Tutkimuksessa keskitymme erityisesti

  • ligniinin kemialliseen ja ulkoiseen plastisointiin
  • polymeeriseoksiin
  • kuitulujitettuihin komposiitteihin
  • hajukysymyksiin.

Meillä on myös laajaa osaamista liittyen erilaisiin ligniinin fraktiointitekniikoihin sekä ligniinin rakenteelliseen karakterisointiin. 

Prosessointi labramittakaavasta pilotmittakaavaan

VTT:llä on kattava polymeerien ja komposiittien prosessointilaitteisto. Näitä ovat muun muassa erilaiset esi- ja jälkikäsittelylaitteistot sekä ekstruusio-, kompaundointi- ja valulaitteet pienistä eräsekoittimista pilot-luokan laitteistoihin. Lisäksi VTT:llä on rakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien karakterisointiin soveltuvat kattavat laitteistot. 

Asiakkaitamme ovat raaka-aineiden tuottajat ja komposiittialan yritykset, kuten materiaalien ja komposiittiosien valmistajat. 

Ligniinille lisäarvoa etsivät yritykset hyötyvät eniten osaamisestamme. 

Ligniinin fraktiointiin, muokkaukseen ja prosessointiin liittyvää osaamistamme voidaan hyödyntää myös ligniinipohjaisissa kestomuovisovelluksissa.