Sign In

Biopolymeeriä glykolihaposta

Tule kanssamme kehittämään uusia biomuoviin liittyviä liiketoimintoja!

​VTT on kehittänyt valmistustekniikoita polyglykolihappoon johtavan arvoketjun eri vaiheisiin:

  1. Hiivakantoja glykolihapon biotekniseen valmistukseen
  2. Kustannustehokkaita glykolihapon polymerointitekniikoita

Kehittämämme glykolihappo mahdollistaa biopohjaisen tuotteen käytön dermatologiassa, puhdistamisessa ja polymeereissä. Kustannustehokas PGA avaa uusia mahdollisuuksia biomuovien saralla esim. pakkauksissa ja teknisissä sovelluksissa, kuten PLA.

Uuden sukupolven tuotteita syntyy yhdistämällä biotekniikka ja kemia

Bioteknisesti valmistetut tuotteet voidaan muuntaa kestävin ja tehokkain kemiallisin menetelmin uusiksi tai korvaaviksi tuotteiksi, joilla on paremmat ominaisuudet tai parempi kustannus-ominaisuus rakenne. Biotekninen glykolihapon valmistus mahdollistaa formaldehydivapaan lopputuotteen – tällä tavoin voidaan vastata kemiallisten tuotteiden kiristyvään sääntelyyn.

Biotekninen tuote voidaan muuntaa kemiallisin menetelmin uudeksi yhdisteeksi, jolla on haluttu ominaisuus. Bioteknisten ja kemiallisten reaktioiden ja prosessien kehitys on jokapäiväistä työtämme. Bioteknisesti valmistettu tuote voidaan myös polymeroida eri menetelmin uudeksi, ainutlaatuiseksi materiaaliksi, joka voidaan konvertoida ja analysoida tarkasti laboratorioissamme. 

Yhteispeliä biotekniikassa, kemiassa ja polymeerivalmistuksessa

Tuotteet, joita valmistamme räätälöidyillä mikro-organismeilla huippu-osaamisemme avulla metabolian muokkauksessa, voidaan nopeasti siirtää ison mittakaavan tuottoon fermentointi-pilotissamme. Nämä ja muut yhdisteet voidaan jatkokäsitellä tarpeen mukaan monikäyttöisessä kemianpilotissamme. Valmiit polymeerit voidaan työstää ja analysoida erilaisin menetelmin polymeerien työstöpilotissamme.

Työskentelemme useiden yritysten sekä johtavien tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa kehittääksemme uusia ratkaisuja ympäristöystävälliselle yhteiskunnalle ja teollisuudelle. Meillä on valmiudet ja osaaminen tuoda yhteen eri aloilla (biomassan tuotto, kemianteollisuus, muovin ja kartongin konvertointi) toimivia yrityksiä ja luoda yhdessä uusia teollisesti hyödynnettäviä tuotteita ja prosesseja.