Sign In

Furaanidikarboksyylihappo (FDCA)

Tule kehittämään kanssamme korkean suorituskyvyn biomateriaaleja!

​Katalyyttisten reittien kehitys sokereista ja niiden derivaatoista furaaniyhdisteiksi on seuraava:

  1. Tavoitteena furaanidikarboksyylihappo (FDCA)
  2. Furaaniyhdisteiden käyttö vaihtoehtoina bentseenirakenteisille kemikaaleille

FDCA:n käyttö antaa uusia mahdollisuuksia parantaa esim. polyestereiden ja polyamidien ominaisuuksia sekä tarjoaa luonnonvaroja säästävän vaihtoehdon terefaalihapolle.

Teemme uusille prosesseille konseptisuunnittelua ja tekno-ekonomisten mahdollisuuksien arviointia. 

Ideasta prosessiksi ja uusiksi tuotteiksi

Kehitämme prosesseja ideavaiheesta laboratorio- ja pilot-mittakaavaan. Käytämme työssä panos- ja jatkuvatoimisia reaktoreita sekä useita analyyttisiä menetelmiä.

Pystymme simuloimaan kokonaisia prosesseja mallinnuksen avulla ja tukemaan investointipäätöksiä tekno-ekonomisilla laskelmilla.

VTT:n teolliset biomateriaalit -ohjelmassa kehitettiin biopohjaisia monomeerejä ja polymeerejä yhdessä teollisuuden kanssa.

Yhteistyö arvoketjussa

VTT:n kärkiohjelma ”Tie biotalouteen” keskittyy teollisten biomateriaalien valmistukseen biomassasta. Prosessikehityksen ideasta pilotointiin mahdollistavat modernit laboratoriot, pilot-mittakaavan laitteistot, kattavat analyyttiset menetelmät ja mallinnus.

VTT tekee yhteistyötä merkittävien eurooppalaisten tutkimuslaitosten, kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen sekä strategisten huippuosaamisen keskittymien (SHOK) kanssa.

Esimerkki furaanikemian alan tärkeästä yhteistyöohjelmasta on COST action FP1306 WG2 hemiselluloosapitoisten jätevirtojen arvon kasvattaminen (v. 2014–2018).

FDCA:n valmistuksen ja käytön arvoketju alkaa raaka-aineena käytetyistä sokereista, jotka prosessikemian ja katalyysin avulla muutetaan FDCA:ksi. Loppukäyttöjä ovat esimerkiksi polymeerit ja pakkaukset.

Ota yhteyttä