Sign In

Rasvahapot ja uuteaineet

Tule luomaan tehokkaita kemian prosesseja ja korkean arvon kemikaaleja ja tuotteita!

​VTT:llä on vuosien kokemus rasvahappojen ja uuteaineiden eristämisestä ja muokkauksesta:

  1. Biotekninen muokkaus
  2. Mäntyöljyn muokkaus
  3. Suberiinirasvahappojen ja betuliinin muokkaus
  4. Terpeenien katalyyttinen muokkaus

Vaikka rasvahappoja ja uuteaineita voidaan käyttää biopolttoaineina ja energian lähteinä, niistä voidaan valmistaa myös monia suurivolyymisiä- ja erikoiskemikaaleja.

VTT on kehittänyt yhdessä Stora-Enson kanssa tehokkaita katalyyttisiä hapetusmetodeja betuliini hapettamiseksi betuliinihapoksi, joka on keskeinen intermediaatti joissakin kosmetiikka- ja lääkesovelluksissa.

VTT on kehittänyt yhdessä asiakkaan kanssa tehokkaita katalyyttisiä metodeja mäntytärpätin muokkaamiseksi p-kymeeniksi, josta voidaan valmistaa PET-muovin monomeeriä, tereftalaattia.

Rasvahappojen ja uuteaineiden eristäminen ja muokkaus

VTT:n avainosaamiseen kuuluu kehittää rasvahappojen ja uuteaineiden eristämismenetelmiä ja jatkojalostaa niistä hieno- ja erikoiskemikaaleja. 

VTT:n erityisosaamista on mäntyöljyn ja suberiinirasvahappojen kemiallinen ja biotekninen muokkaaminen surfaktanteiksi ja voiteluaineiksi sekä hartsien ja polymeerien valmistamiseen soveltuviksi multifunktionaalisiksi monomeereiksi. Lisäksi VTT on erikoistunut mäntytärpätin, mäntyhartsin ja betuliinin kemialliseen ja biotekniseen muokkaamiseen hieno- ja erikoiskemikaaleiksi ja multifuntionaalisiksi monomeereiksi.

Kattava laboratorio-, analytiikka- ja pilotointilaitteisto ja osaava henkilökunta

VTT:n henkilökunnalla on vuosien kokemus rasvahapoista ja terpeeneistä ja käytössään kaikki tarpeelliset laboratorio- ja analytiikkalaitteistot (mm. GC-MS, NMR, SSNMR, FTIR, NIR. Py-GC-MS, HP-SEC, DSC, CE, UV-VIS). VTT:llä on myös erinomaiset mahdollisuudet reaktioiden ylösskaalaukseen ja pilottimittakaavan valmistukseen.

Vuosien varrella VTT on tehnyt yhteistyötä monien arvoketjun asiakkaiden, kuten metsä- ja kemianteollisuuden, ja loppukäyttäjien, kuten kosmetiikka- ja polymeerivalmistajien, kanssa.

Mahdollisia sovellusalueita ovat: monomeerit ja rakennuspalikat polymeereihin, hartseihin ja komposiitteihin; voiteluaineet, surfaktantit, kompatibilisaattorit, plastisaattorit sekä hienokemikaalit ja bioaktiiviset aineet.