Sign In

Bioaromaatit

Aromaattisia kemikaaleja uusiutuvista bioraaka-aineista

​​

VTT kehittää aromaattisia kemikaaleja, jotka valmistetaan fossiilisten lähtöaineiden sijaan uusiutuvista bioraaka-aineista. Sovelluskohteita ovat:

  1. Biopolttoaineet, jotka tuotetaan katalyyttisesti biomassan kaasutus- tai pyrolyysireittiä.
  2. Bio-BTX (bentseeni, tolueeni, ksyleeni):

Voidaan käyttää sellaisenaan korvaamaan perinteisillä menetelmillä valmistettuja kemikaaleja.

VTT:llä on erinomainen taitotieto uusien drop-in-kemikaalien eli biopohjaisten aromaattimonomeerien kehittämisessä eri sovelluksia varten.

Toimeksiantoja monikansallisille kemian yrityksille raakaöljyn korvaamiseksi uusiutuvilla raaka-aineilla.

Yleiskatsaus kemiaan

Petrokemikaalien korvaaminen biomassapohjaisilla aromaateilla.

Kehityskohteitamme ovat biomassan esikäsittely, fraktiointi ja katalyyttiset prosessit.

Esimerkkireaktioita:

  • Terpeenien, rasva- ja hartsihappojen katalyyttinen konversio
  • Yli 80 m-% BTX-yhdisteitä sisältävän öljyn valmistus puubiomassan kaasutusreittiä La-Zn-zeoliittikatalyytin avulla

 

Nykyaikaiset tilamme ja laitteemme käsittävät muun muassa:

  • Synteesilaboratoriot, tislaus- ja fraktiointilaitteistoja, reaktiokalorimetrin, panos- ja jatkuvatoimisia reaktoreita laboratorio-, penkki- ja pilotmittakaavassa
  • Erinomaiset analyysivalmiudet: GC, IR, MS, kalorimetria, NMR

Verkottunutta osaamista

VTT yhdistää ainutlaatuisella tavalla laboratorio-, penkki ja pilotkokoluokan koelaitteistot, monipuolisen analytiikan, teknis-taloudelliset arviot ja konseptitarkastelut niin, että voimme toteuttaa koko "ideasta tuotteeksi"-ketjun yhdessä asiakkaan kanssa.

VTT tekee yhteistyötä strategisen huippuosaamisen keskittymien ja keskeisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa Euroopassa ja muualla maailmassa.

VTT on kehittänyt yhdessä kemian- ja metsäteollisuuden kanssa uusia arvokkaita tuotteita, prosesseja ja teknologioita.

VTT on sitoutunut biotalouden murrokseen ja uusien biojalostamoiden syntyyn yhdistämällä bio- ja kemianteknistä osaamistaan metsäteollisuuteen.

Uutta taitotietoa ja teknologioita voidaan hyödyntää monipuolisesti eri kemian prosesseissa ja tuotteissa.