Sign In

Dihapot

Hyödynnä sivuvirtasokerit muuntamalla ne arvokkaiksi sokerihapoiksi, kemikaaleiksi tai materiaaleiksi!

​VTT on kehittänyt prosesseja, joissa luonnossa esiintyvät polysakkaridit muutetaan aldarihapoiksi (esim. galaktari- ja glukarihappo) ja nämä hapot edelleen hyödyllisiksi uusiksi kemikaaleiksi ja materiaaleiksi. Meillä on kehityksessä homekantoja, ja galaktarihappoa tuotetaan bioteknisessä prosessissa. Lisäksi kehitämme kemiallisia prosesseja galaktarihapon muuttamiseksi mukonihapoksi, furaanijohdannaisiksi tai uusiksi kestomuoveiksi ja hydrogeeleiksi.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat hyödyntää sivuvirtasokerit muuntamalla ne arvokkaiksi sokerihapoiksi, kemikaaleiksi tai materiaaleiksi!

Biotekniikka muokkaa polysakkaridit yksinkertaisimmiksi mahdollistaen uusien kemikaalien ja polymeerien tuoton

Sokerihappojen biotekninen tuotto tarjoaa korkeat saannot ja prosessiedut. VTT:llä kehitetyt hometuottokannat muuttavat polysakkaridit tai niiden monosakkaridit sokerihapoiksi, jotka voidaan hyödyntää sellaisenaan tai muuntaa kemikaaleiksi, jotka korvaavat öljypohjaisia kemikaaleja erilaisissa tuotantoprosesseissa.

Bioteknisesti tuotettu aldarihappo on varsin monipuolinen. Se on kemiallisesti muunnettavissa moneksi eri johdannaiseksi. VTT on kehittänyt menetelmiä, joilla muutetaan aldarihapot mukonihapoksi tai furaanijohdannaisiksi. Nämä molemmat yhdisteet ovat edelleen muutettavissa useiksi hyödyllisiksi kemikaaleiksi, kuten adipiinihapoksi, kaprolaktamiksi, furaanidikarboksyyli-hapoksi ja tereftaalihapoksi. Kehitämme jatkuvasti edellä kuvattuja uusia kemiallisia muokkausprosesseja. Aldarihapot ovat myös hyödyllisiä monomeerejä valmistettaessa erilaisia polymeerejä.

Biotekniset, kemikaaliset ja polymeeripilotit toiminnassa

VTT:n vahva osaaminen mikrobien muokkaamisessa kemikaalien tuottajiksi tunnetaan maailmalla. Nämä biotekniset tuottoprosessit ovat nopeasti siirrettävissä laajempaan mittakaavaan pilottiskaalan fermentoreissamme. Kemikaalit, kuten periaatteessa mitkä tahansa tuotteet tai välituotteet, ovat edelleen muutettavissa kemiallisten konversioiden ja polymeerien valmistukseen kehitetyissä piloteissamme.

VTT työskentelee yhdessä niin yritysten, johtavien tutkimuslaitosten kuin yliopistojenkin kanssa kehittäessään uusia ratkaisuja kestävän kehityksen mukaiselle yhteiskunnalle ja teollisuudelle. Innostamme teolliset sektorit, kuten raaka-aineiden tuottajat ja kemian- ja muoviteollisuuden, kehittämään yhdessä uusia tuotteita ja prosesseja.

Pyritkö nostamaan sivuvirtasokereiden arvoa? Tutustu tarjoamaamme ja ota yhteyttä!