Sign In

Olefiinit

VTT:n ydinkompetenssi on prosessin kehittäminen ideasta laboratoriovaiheen kautta aina pilotointiin asti

VTT on kehittänyt katalyyttisiä prosesseja biopohjaisten olefiinien valmistukseen. Kehitetyillä teknologioilla hankalat bio-öljyt voidaan muuntaa korkea-arvoisiksi välituotteiksi, joita voidaan käyttää olefiinien raaka-aineena, syöttönä höyrykrakkerille tai muille laitoksille.

Biopohjaiset olefiinit ovat erittäin merkittävä tulevaisuuden kasvualue.

VTT:n tarjoamilla konsepteilla voit tuottaa tarvitsemasi biopohjaiset olefiinit.

VTT on kehittänyt yhdessä asiakkaan kanssa katalyyttisen hapen ja rikin poistomenetelmän, jolla voidaan valmistaa bionaftaa, joka on suoraan syötettävissä höyrykrakkerille. Pilotointi-koeajossa bionafta tuotti yhtä suuren tai suuremman olefiinisaannon verrattuna öljypohjaiseen naftaan.

Bio-pohjaisia olefiineja voidaan tuottaa myös hyödyntämällä VTT:n kehittämää kaasutusteknologiaa. Kaasutuskaasusta voidaan valmistaa synteesikaasua, josta saadaan katalyyttisillä reaktioilla kemikaaleja, joita voidaan käyttää olefiinien raaka-aineina.

Kokonaisten prosessien kehittäminen bio-pohjaisille materiaaleille ja kemikaaleille

VTT:n ydinkompetenssi on prosessin kehittäminen ideasta laboratoriovaiheen kautta aina pilotointiin asti.
Yhdistämällä VTT:n koetoiminta, analyysimenetelmät sekä mallitus- ja konseptilaskenta tehdään mahdolliseksi kokonaisten prosessien kehittäminen ja simulointi.

Esimerkkinä VTT:n viimeiaikaisesta tutkimuksesta voidaan mainita teolliset biomateriaalit -ohjelma, jossa on kehitetty mm. biopohjaisia monomeerejä ja -polymeerejä.

Laboratoriosta, konseptilaskennan ja elinkaarianalyysin kautta pilotointiin yhdessä partnereiden kanssa

VTT:n vahvuutena on kyky toimia niin laboratorio- kuin pilot-tasollakin hyödyntämällä erittäin laajaa analyysimenetelmien kirjoa.

VTT tekee yhteistyötä useiden eurooppalaisten tutkimuslaitosten, kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen, sekä Suomen strategisen huippuosaamisen keskittymien kanssa.

VTT on ollut vahvasti mukana kehittämässä kemianteollisuudesta merkittävää vientisektoria Suomeen.

VTT on vahvasti sitoutunut edistämään biotaloutta työskentelemällä kemianteollisuuden ja metsäteollisuuden kanssa.

VTT:llä luotua tietotaitoa ja kehitettyjä teknologioita voidaan hyödyntää monipuolisesti eri kemian proesessien ja tuotteiden kehittämisessä.