Sign In

Aistittavien ominaisuuksien räätälöinti ja arviointi

Muokkaa houkuttelevia ja maukkaita elintarvikkeita yhdessä kanssamme!

​Aistittavien ominaisuuksien räätälöinti ja arviointi perustuu tietämykseen houkuttelevien elintarvikkeiden suunnittelemisesta: myös terveellisen tulee olla maukasta.

Elintarvikkeiden tärkeimmät aistittavat ominaisuudet ovat flavori ja rakenne. Ymmärrys elintarvikkeen aistittavien ominaisuuksien, sen kemiallisen ja fysiologisen koostumuksen sekä prosessointimuuttujien keskinäisestä vaikutuksesta on välttämätöntä menestyksellisessä tuotekehityksessä.

Tuemme elintarvikesovellusten kehittämistä tuottamalla tietoa, jota voidaan hyödyntää tuotekehityksen eri vaiheissa kuten uusissa tuoteinnovaatioissa.

Flavorinmuokkausosaamistamme on hyödynnetty useiden teollisuudenalojen tuotekehityksessä, erityisesti leipomo-, kala-, valmisruoka- ja marjayritysten kanssa. Useat yhteistyössä kanssamme kehitetyt tuotteet ovat yhä markkinoilla. Pitkäikäisimmät asiakassuhteemme ovat kestäneet yli 20 vuotta.

Aistinvarainen tutkimus – elintarvikkeen flavorin ja rakenteen muokkaus sekä aistinvarainen pakkaustutkimus

Elintarvikkeen aistittavia ominaisuuksia voidaan muokata ymmärtämällä niiden taustalla vaikuttavia kemiallisia reaktioita sekä aistittavan rakenteen ja elintarvikkeen instrumentaalisen rakenteen välisiä yhteyksiä.

VTT:n sisäinen ammattitaitoisista arvioijista koostuva aistinvarainen raati tutkii flavoria, suutuntumaa ja muita aistittavia ominaisuuksia. Olemme äskettäin myös harjaannuttaneet ainutlaatuisen senioriraadin auttamaan ikääntyvien kuluttajien käyttöön soveltuvien elintarvikkeiden ja pakkauksien kehittämisessä. Kuvailevaa profiilimenetelmää on hyödynnetty hyvällä menestyksellä uudenlaisissa sovelluksissa, kuten käyttäjäystävällisten, mm. helposti avattavien pakkausten kehittämisessä.

Arviointiraatimme odottaa tuotteitasi

Hyödynnämme työssä harjaantunutta sisäistä arviointiraatia, joka koostuu ammattitaitoisista arvioijista, sekä äskettäin harjaannutettua senioriraatia. Hyödynnämme tilastollisia menetelmiä, erityisesti monimuuttujamenetelmiä selittämään aistittavien ominaisuuksien ja muiden tulosten välisiä yhteyksiä.

Olemme olleet Euroopan tärkeimmän aistinvaraisen ja kuluttajatutkimuksen verkoston ESNn (European Sensory Network) jäseniä jo vuodesta 1994 alkaen, sekä pohjoismaisen Nordic Workshop in Advanced Sensory Science –verkoston jäseniä vuodesta 1989 lähtien.

Tärkeimmät asiakkaamme ovat vilja-, snacks-, kala-, valmisruoka- ja pakkausteollisuudesta. Tällä hetkellä meillä on käynnissä tutkimusprojekteja kaikkien näiden alojen kanssa elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden sekä pakkausten aistittavista ominaisuuksista.

Kuluttajatutkimuksen ja aistittavien ominaisuuksien yhdistelmä luo vankan perustan ymmärtää tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen laatuun ja kuluttajien hyväksyntään. Lisäksi työskentelemme yhdessä VTTn kasvimateriaalien (bio)prosessoinnin, ravitsemuksen, instrumentaalisen rakenteen ja kemiallisten yhdisteiden analytiikan asiantuntijoiden kanssa.

Ota yhteyttä