Sign In

Tulevaisuuden elintarvikeingredientit

Keskitymme erityisesti uudentyyppisiin kasviperäisiin proteiineihin sekä luonnollisiin ravintokuituihin

VTT:llä olemme keskittyneet erityisesti uudentyyppisten kasviperäisten proteiinien sekä luonnollisten ravintokuitujen fraktiointiin, rikastukseen ja muokkaukseen.

VTT:n yksinkertaisissa ja taloudellisissa prosessikonsepteissa yhdistetään bioprosessointi ja mekaaninen prosessointi. Proteiini- ja kuituingredienttiemme teknologiset, aistinvaraiset ja ravitsemukselliset ominaisuudet ovat erinomaiset.

Voisiko yrityksesi aloittaa tulevaisuuden elintarvikeingredienttien valmistuksen jo nyt?

Oat services Ltd. optimoi jauhatusprosessin ja sai ideoita uusien korkeampilaatuisten tuotteiden tuottamiseksi VTT:n tekemän kaurapohjaisen ingredientin hienojauhatuksen sekä partikkelikokoanalyysin avulla. (Cark Maunsell, tj,, Oat Services Ltd., Iso-Britannia).

Uudet kasviperäiset elintarvikeingredientit

Uusien ingredienttien kehittämisessä sekä niiden soveltamisessa elintarviketuotteisiin olemme keskittyneet vilja- ja marjafraktioiden fraktiointiin ja bioprosessointiin sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Ydinosaamistamme on bioprosessoinnin yhdistäminen muihin prosessivaiheisiin, esimerkkeinä mikrobifermentointi tai ekstruuderin käyttäminen bioreaktorina.

Olemme erikoistuneet jauhatukseen ja ilmaluokitukseen perustuviin kuivafraktiointi­teknologioihin, jotka tarjoavat huomattavia kustannussäästöjä märkiin prosesseihin verrattuna, sillä vettä ei tarvitse haiduttaa fraktioinnin jälkeen. Esimerkkejä kuivafraktioiduista tuotteista ovat kaurasta erotetut beetaglukaani- ja proteiinikonsentraatit. Meillä on myös kokemusta marjojen bioaktiivisten yhdisteiden rikastamisesta. OATPRO-project.pdf

VTT:n laitteistot ingredienttien kehittämiseen

Meillä on huipputason laitteistot kuiva- ja märkäjauhatukseen (mm. kivimylly, ultrahienojauhin), kuivafraktiointiin (mm. ilmaluokittimet), lämpömekaaniseen prosessointiin (mm. ekstruuderi, korkeapainekäsittely) sekä kuivaukseen (mm. leijupetikuivurit).

Meillä on erittäin laajat verkostot elintarvikkeiden prosessointiin erikoistuneiden tutkimuslaitosten (mm. MTT, INRA, DIL, TNO, IGV ja Nofima), yliopistojen ja laitevalmistajien (mm. Hosokawa Alpine, Clextral, Masuko ja Görgens) kanssa. VTT on myös Euroopan HealthGrain yhdistyksen perustajajäsen ja toimii yhdistyksessä hyvin aktiivisesti (Kaisa Poutanen toimii varapuheenjohtajana ja Juhani Sibakov sihteerinä).

Olemme viime aikoina toteuttaneet yhteistyöprojekteja mm. myllyjen ja leipomoiden, mallastamoiden ja panimoiden sekä meijeriteollisuuden kanssa.

Palvelumme ovat sovellettavissa myös muille bioprosessointia hyödyntäville teollisuudenaloille, kuten eläinrehun, biopolttoaineiden ja kosmetiikan raaka-aineiden esikäsittelyyn ennen varsinaista tuotantoa.