Sign In

Turvallinen, ympäristöystävällinen elintarvike ja rehu

Me autamme yrityksiä luomaan vastuullisen yritysimagon

Nykykuluttajat vaativat elintarvikkeelta terveellisyyden lisäksi turvallisuutta.

Me autamme yrityksiä luomaan vastuullisen yritysimagon kehittämällä prosessit resurssitehokkaiksi ja tuottamaan turvallisia, luotettavia elintarvikkeita.

Elintarvikeketjun turvallisuus

Raaka-ainelähteestä riippumatta koko elintarvike- ja rehunvalmistusketjun mikrobiologinen laatu, resurssitehokkuus ja kestävän kehityksen mukaisuus on otettava huomioon.

VTT tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen elintarvikkeiden ja rehun tuoteturvallisuudesta tarkastelemalla koko tuotantoketjua raaka-aineesta kuluttajaan asti. Meillä on myös näkemystä sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksista.