Sign In

Elintarviketurvallisuus

VTT varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden!

​VTT:n laaja-alainen elintarviketurvallisuusosaaminen kattaa koko ketjun tuotannosta kuluttajalle asti. Osaamisemme kattaa mikrobiologisten pilaaja- ja turvallisuusriskien tunnistamisen, työkalut mikrobien hallintaan, sekä elintarvikepakkausten turvallisuuden.

Mikrobien hallinta takaa kuluttajalle korkean tuotelaadun ja estää niin tuote- kuin imago-vahinkoja sekä teollisuudessa että vähittäismyynnissä.

VTT:n julkaisusarjassa on saatavilla tietoa mm. maitohygieniasta, laitehygieniasta, puhdasilmaratkaisuista sekä juomien mikrobiologisista pilaaja- ja turvallisuusriskeistä.

VTT:llä on tehty väitöskirjoja mm. listeriasta kaloissa ja elintarvikeprosesseissa, salmonellan kasvun estosta sekä oluen pilaajabakteereista.

Turvallisuutta mikrobiologisten riskien hallinnan avulla

VTT tarjoaa räätälöityjä menetelmiä mikrobien, mikrobimetaboliittien ja mikrobien välisen vuorovaikutuksen mittaamiseen ja hallintaan.

VTT tarjoaa asiakkailleen mikrobiologisten riskien arviointia (esim. hygieniakartoitukset) ja hallintaa
(esim. HACCP), prosessihygieenisiä ratkaisuja (esim. puhdistuvuustutkimukset), sekä kattavaa elintarvikeperäisten patogeenien ja pilaajien tuntemusta. VTT:llä on pitkäaikainen kokemus luottamuksellisesta työskentelystä yhdessä asiakkaiden kanssa.

VTT on aktiivinen useilla mikrobiologisen turvallisuuden alueilla: juoma- ja mallasteollisuus, paperiteollisuus ja muut vesi-intensiiviset prosessit, membraanisysteemit, avaruuslennot.

VTT:n asiantuntijat apunasi

VTT:llä on mm. luokan 2 patogeenilaboratorio, anaerobien kasvattamiseen soveltuvat tilat, molekyylibiologisiin analyyseihin tarvittavat laitteistot, biofilmireaktoreita sekä puhdistuvuuskokeisiin tarvittava pilot-laitteisto. VTT:n mikrobikokoelmassa on satoja elintarviketurvallisuuteen liittyvissä projekteissa eristettyjä mikrobikantoja.

VTT on aktiivinen seuraavissa yhdistyksissä:

  • R3-Nordic Contamination control society
  • MoniQA association, European Hygienic Engineering and Desing Group
  • Food Safety Management Finland
  • European Brewing Convention,
  • Brewing Science Group and Analysis Committee
  • Microbiology subgroup
  • Finnish Cereal Committee

 

Asiakkainamme on laite-, elintarvike- ja ingredienttivalmistajia; mallas-, olut ja juomateollisuutta (ml. muut vesi-intensiiviset prosessit); paperiteollisuutta, sekä veden puhdistuksen parissa toimivia yrityksiä.