Sign In

Ravitsemuksellisten ominaisuuksien arviointi

Luotettavaa ravitsemustietoa yhdistämällä ruoansulavuusmalleja kliinisiin kokeisiin

​Elintarvikkeiden ravitsemuksellisten ominaisuuksien arviointi ja kehitys yhdistää terveysvasteiden analysoinnin elintarviketeknologiaan. Asiakkaamme saavat tuotteistaan luotettavaa ravitsemustietoa kun yhdistämme ruoansulavuusmalleja kliinisiin kokeisiin. Hyödynnämme in vitro - ruoansulavuusmalleja ja tutkimme tuotteen muutoksia mikroskooppisesti, reometrisesti ja biokemiallisesti. Kliinisissä kokeissa arvioimme tuotteenne terveysvaikutuksia ja suolistomikrobiston muutoksia koehenkilöissä.

Olemme tutkineet yksittäisten elintarviketuotteiden sekä erityisesti kokojyväviljatuotteiden ravitsemuksellisia ominaisuuksia yhteistyössä monien yritysten kanssa (mm. Mondelez).

Ravitsemukselliset ominaisuudet osana elintarvikekehitystä

Keskeistä osaamistamme on ruoansulavuusmallien kehittäminen ja soveltaminen, kasviperäisten yhdisteiden vapautumisen ja rakenteellisten muutosten arvioiminen sekä saatujen tulosten yhdistäminen elintarviketeknologiaan ja kliinisiin vasteisiin. Hyödynnämme metaboliaprofilointia ruoan aineenvaihduntatuotteiden havainnoinnissa. Tutkimme myös tuotteiden ruokasulan mikrorakennetta ja reologiaa, jotka voivat selittää mm. ihmisen kylläisyyttä ja sokeriaineenvaihduntaa.

Tällä hetkellä tutkimme eri ruoansulatusvaiheita aina purennasta metabolisiin vasteisiin asti.

Luotettavia tuloksia ruoansulavuusmalleilla ja tilastollisin menetelmin

Käytämme ruoansulavuusmalleja: harmonisoitua ohutsuolimallia ja paksusuolimallia, joiden toistettavuus on testattu laboratorioiden välisissä vertailututkimuksissa. Hyödynnämme myös laboratoriossamme suunniteltuja erityissovelluksia. Yhdistämme mallit analyyseihin, joissa määritetään ja tunnistetaan aineenvaihduntatuotteita metaboliittiprofiloinnilla sekä hyödynnetään tilastollisia menetelmiä tiedon analysoinnissa. Kliinisiä kokeita teemme kiinteässä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Olemme mukana kansainvälisissä verkostoissa kuten COST-InfoGest (FA1005) ja COST-POSITIVe (FA 1403). Tarjoamme palveluitamme elintarvike- ja lääkekehityksen avuksi ja erityisesti elintarvikevalmistesektorille.

Palvelumme ovat sovellettavissa terveys- ja hyvinvointisektorille sekä kestävän biotalouden tarpeisiin sekä uusien elintarvikekomponenttien tutkimukseen.