Sign In

Biopolymeerivaahdot

Biopohjaisten polymeerien ja komposiittien vaahdotus on yksi VTT:n vahvoista osaamisalueista

​Uusien biopolymeerien, kuitujen ja vaahtoteknologian yhdistelmät: ennennäkemätön lujuus–paino-suhde, ympäristöystävälliset ja kustannustehokkaat ratkaisut pakkauksiin, rakennusmateriaaleihin ja kuljetusvälineisiin.

Tuotteen keventäminen on tehokas tapa parantaa sen kestävän kehityksen mukaisuutta läpi koko elinkaaren. Tuomalla keveisiin vaahtorakenteisiin kuituja voidaan tuotteita edelleen keventää ja kehittää myös uusia tuotteita.

Biopohjaiset polymeeri- ja komposiittivaahdot

Biopohjaisten polymeerien ja komposiittien vaahdotus on yksi VTT:n vahvoista osaamisalueista. Olemme keskittyneet sekä partikkeli- että ekstruusiovaahdotukseen käyttäen kemiallisia ja fysikaalisia (esim. scCO2) vaahdotusaineita. Tutkimme myös eri lisä- ja täyteaineiden vaikutusta polymeerivaahdon prosessoitavuuteen sekä mekaanisiin ominaisuuksiin. 

Viimeaikaisissa projekteissa olemme keskittyneet biopohjaisten materiaalien partikkeli- ja ekstruusiovaahdotukseen rakennus- ja pakkausteollisuuden sovelluksia varten. Lisäksi tutkimme biokomposiittien ekstruusiovaahdotusta.

Pilot ympäristö polymeerivaahtojen prosessointiin

VTT:llä on hyvin varustellut tutkimustilat sekä laboratorio- että pilot-luokan partikkeli- ja ekstruusiovaahdotukseen. Meillä on käytössä muun muassa mikropelletöintilaitteisto sekä moderni ekstruusiovaahdotuksen pilot-linjasto. Lisäksi VTT:llä on muovien ja komposiittien prosessointiin hyvin varustellut tilat, jotka tukevat vaahtotutkimustamme. 

VTT tavoittelee pakkaus- ja rakennusteollisuuden yrityksiä, jotka tarvitsevat ympäristöystävällisempiä materiaalivaihtoehtoja tai keveyttä nykyisiin tuotteisiinsa ja jotka hyötyvät eniten osaamisestamme.

Vaahdotettuja polymeeri- ja komposiittimateriaaleja voidaan käyttää lukuisissa eri rakentamisen ja liikenteen sovelluksissa erilaisina paneeleina, profiileina ja eristeinä.