Sign In

Korkean suorituskyvyn kuitukomposiitit

Luodaan yhdessä uutta liiketoimintaa kehittämällä korkean suorituskyvyn kuitukomposiitteja! 

​VTT kehittää materiaaleja ja prosesseja korkean suorituskyvyn kuitukomposiitteihin: niiden etuja ovat monomateriaalit ylittävä toiminnallisuus, kustannussäästö ja ympäristöystävällisyys.

Kuluttajien ympäristötietoisuuden kasvu ja kiristyvä kilpailu markkinoilla vaativat uusia ratkaisuja. Kuitukomposiitit ovat ominaisuuksiltaan monomateriaaleja (puu, muovi jne.) monipuolisempia ja siten houkutteleva ratkaisu moneen eri loppukäyttöön.

Suorituskyvyn ja prosessoinnin optimointi

VTT:llä on lähes kahden vuosikymmenen kokemus luonnonkuitukomposiittien prosessoinnista. Tutkimuksen kohteena on erityisesti ollut kuidun kemiallinen ja mekaaninen esikäsittely prosessoitavuuden sekä kuidun ja matriisin välisten adheesion parantamiseksi. Lisäksi olemme keskittyneet prosessin kehittämiseen kuidun pilkkoutumisen minimoimiseksi.

Viimeaikaiset projektit ovat keskittyneet luonnonkuitukomposiittien materiaalikehitykseen rakennus- ja huonekaluteollisuutta varten. Lisäksi olemme tutkineet rakenteellisia komposiittimateriaaleja liikennesovelluksiin. 

Moderni prosessointiympäristö

Meillä on hyvin varustellut tutkimustilat komposiittimateriaalien prosessointiin sekä laboratorio- että pilotkokoluokassa. Sen lisäksi pystymme tekemään erilaisia esi- ja jälkikäsittelyjä, kuten jauhamista, kemiallista muokkausta ja pinnoitusta kuitu-, polymeeri- ja komposiittimateriaaleille.

Asiakkaamme toimivat pakkaus-, huonekalu- ja rakennussektoreilla toimivat yritykset hyötyvät eniten osaamisestamme. Yritykset ovat tyypillisesti raaka-aineiden tuottajia, niiden jalostajia tai loppukäyttäjiä.

Samaa osaamispohjaa hyödynnämme myös muokattavien kuiturainojen ja keveiden kuiturakenteiden kehitystyössä.