Sign In

Tuotekohtainen kuitujen räätälöinti

Yhdistämällä mekaanisia, entsymaattisia ja kemiallisia valmistusprosesseja

​Kuitujen räätälöinti antaa pohjan uusille tuotteille, uusille tehokkaille tuotantokonsepteille ja raaka-ainekannan laajentamiselle: lopputuotteena ovat vaatimusten mukaan räätälöidyt kuidut, jotka täyttävät myös prosessien asettamat vaatimukset. Räätälöinti tehdään yhdistämällä mekaanisia, entsymaattisia ja kemiallisia valmistusprosesseja. 

Kuituominaisuuksien räätälöinti toteuttamiskelpoisin käsittelyin lopputuotteen vaatimukset huomioiden

Meillä on vuosikymmenten kokemus raaka-aineiden, prosessoinnin ja jälkikäsittelyjen sekä lopputuotteiden laadun välisistä riippuvuuksista. Sen lisäksi, että ymmärrämme partikkelien koon, mukautumiskyvyn ja pintaominaisuuksien merkityksen lopputuotteen toiminnallisuuden kannalta, osaamme myös arvioida prosessointimahdollisuudet vaadittujen ominaisuusyhdistelmien aikaansaamiseksi.

Tyypillisissä asiakastoimeksiannoissa selvitämme esimerkiksi

  • raaka-aineen soveltuvuutta eri käyttökohteisiin
  • optimaalista jauhatus- ja lajittelustrategiaa halutunkaltaisen massaseoksen luomiseksi
  • mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta, raaka-aineen saantoa, prosessin stabiiliutta, massan laatua, lopputuotteen suorituskykyä jne. yhdistämällä mekaanisia, kemiallisia ja entsymaattisia käsittelyjä. 

Joustava tutkimusympäristö erilaisten teollisuuden toimialojen vaativiin tarpeisiin

Monipuoliset tutkimusympäristömme mahdollistavat koetoiminnan laboratoriosta pilot-mittakaavaan. Pystymme simuloimaan useita kaupallisia kemiallisia ja mekaanisia prosesseja puun tai agrobiomassan kuiduttamiseksi kuiduiksi ja pienemmiksikin partikkeleiksi, jopa nanomittakaavaan saakka. Monipuoliset tutkimusympäristömme mahdollistavat myös uusien prosessikonseptien testaamisen. Partikkelien räätälöintiä voidaan täydentää erilaisilla entsymaattisilla ja kemiallisilla käsittelyillä.

Tyypillisesti asiakkaamme ovat massa- ja paperiteollisuudesta, pakkaus-, kemian-, entsyymi-, elintarvike-, biopolttoaine-, lääke- tai laitevalmistusteollisuudesta, mutta myös muualta. Nykyiset aktiviteettimme keskittyvät lignoselluloosapohjaisten mikro- ja nanomittakaavan partikkelien tuottamiseen ja räätälöintiin mm. keveiden biopohjaisten rakenteiden, biokomposiittien ja pakkausten tarpeisiin.

Osaamistamme kuitujen räätälöinnissä voidaan soveltaa kaikenlaisiin kuitutuotteisiin. Minkä tahansa lopputuotteen spesifiset kuituvaatimukset voidaan johtaa tuotekehityksen tavoitteista, ja osaamisemme mahdollistavat toteuttamiskelpoisten kuitujen käsittelyratkaisujen kehittämisen.