Sign In

Lämmöneristeet

VTT:n innovaatiossa hyödynnetään kuitujen prosessointi-, rainanmuodostus-, kuivatus- ja kemianosaamista

​VTT kehittää lämmöneristysmateriaalien valmistamiseen liittyvää teknologiaa, joka perustuu biopolymeerien ja puukuitujen kustannustehokkaaseen hyödyntämiseen.

Lämmöneristysmateriaalit ovat tyypillisesti valmistettu uusiutumattomista tai huonosti kierrätettävistä raaka-aineista, kuten polystyreenistä, lasista, kuonasta ja kivestä. Ekologisille biopolymeeri- ja puukuitupohjaisille lämmöneristeille on edelleen olemassa valtava markkinapotentiaali, vaikka joitakin puupohjaisia tuotteita onkin jo olemassa.

Vaahtorainatut eristemateriaalit

VTT:n innovaatiossa hyödynnetään kuitujen prosessointi-, rainanmuodostus-, kuivatus- ja kemianosaamista. Teknologia perustuu vaahtorainaukseen, jossa kuituvaahto muodostetaan sekoittamalla hallitusti keskenään kuidut, vesi, vaahdotuskemikaali ja mahdolliset lisäaineet. Lopulta paksut ja huokoiset materiaalit muodostetaan poistamalla märkä vaahto viiran läpi alipaineen avulla ja sen jälkeen kuivaamalla näyte ilman puristusta.

Vaahtorainausteknologiaa voidaan hyödyntää myös akustiikkatuotteiden, rakennuslevyjen, kuitulujitteiden, pakkausmateriaalien ja painopaperien valmistamiseen.

Tällä hetkellä tutkimuksen painopisteet ovat vaadittavien tuoteominaisuuksien rakentamisessa ja valmistusprosessien skaalaamisessa pilot-mittakaavaan.

Teknologian kaupallistaminen

Lämmöneristemateriaaleihin liittyvää kehitystyötä tehdään tällä hetkellä laboratoriomittakaavassa lähinnä erikokoisia käsiarkkimuotteja hyödyntäen. Teknologian ylösskaalausta tukevat olemassa olevat pilot-mittakaavan kuitutuotelinjat.

Tutkimusta toteutetaan Innovaatiorahoituskeskus Tekesin rahoittamassa yhteisohjelmassa, ja pääkumppaneita ovat suuret ja pk-sektorin yritykset paperi-, rakennus- ja lämmöneristysteollisuudesta.

Suurinta kaupallistamispotentiaalia odotamme innovatiivisille lämmöneristemateriaalien valmistajille.