Sign In

Konseptikehitys ja -evaluointi

Nopeuta uusien konseptien kokonaisvaltaista toteutettavuusarviointia!

Yrityksen liiketoiminnan toteuttamiseksi on tarjolla paljon vaihtoehtoisia teknologisia ratkaisuja. Samaan aikaan liiketoimintaympäristö on muutosten keskellä, ja kilpailevat teknologiset ratkaisut sekä markkinoiden vaatimukset kehittyvät jatkuvasti. Tästä syystä uusien konseptien systemaattinen arviointi on tärkeä suorittaa kehityspolun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Arvioinnin tulisi sisältää tarkastelut konseptien teknisestä ja taloudellisesta järkevyydestä, kestävyydestä, mahdollisista riskeistä, tuoteturvallisuudesta ja käyttäjäkokemuksesta sekä konseptien soveltuvuudesta yrityksen pitkän tähtäimen suunnitelmaan.

Tee päätökset oikeaan aikaan kokonaisvaltaisen tiedon pohjalta

VTT:n vahva osaaminen teknologiakehityksessä yhdistettynä organisaation laajalti käytettyihin systemaattisiin arviointi-, simulointi- ja mallinnusmenetelmiin nopeuttaa uusien konseptien kokonaisvaltaista toteutettavuusarviointia.